Dat stelt het halfjaarlijks rapport van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), dat een meetcampagne hield bij 243 kinderen van 1 tot 12 jaar.

De resultaten bevestigen grotendeels de informatie die Antwerps PVDA-gemeenteraadslid en huisdokter Mie Branders vorige week vrijgaf. Opvallend is dat de opkomst voor de meetcampagne een pak groter was dan de voorbije jaren, mogelijk deels omwille van ongerustheid na de ongunstige resultaten van het voorjaar.

Het gemiddelde loodgehalte in het bloed van kinderen in de wijk bedraagt nu 4,12 microgram per deciliter (µg/dl). Dit voorjaar was dat nog 6,01 µg/dl. De hoogste loodgehaltes worden gevonden bij de peuters en bij de kinderen die het dichtst bij de fabriek wonen. Het PIH stelt in zijn conclusies dat 'continue opvolging van kinderen in de wijk Moretusburg-Hertogvelden belangrijk blijft om hun gezondheid te beschermen', onder meer omdat het gemiddeld loodgehalte bij kinderen in de wijk nog steeds significant hoger is dan bij kinderen uit de controlegroep van buiten de wijk.

De gemiddelden verhullen ook enigszins dat één kind op de vier een loodgehalte heeft boven de referentiewaarde van 5 µg/dl. In de zone het dichtst bij de fabriek is dat zelfs één kind op twee. Bovendien zijn er verschillende kinderen met een loodwaarde boven de 10 µg/dl, klinkt het.

'Geen verklaring gekregen'

Groen noemt het 'nog steeds totaal onaanvaardbaar' dat heel wat kinderen hogere loodwaarden in het bloed vertonen dan de refentiewaarde van 5 µg/dl.

Groen vraagt dat de stad Antwerpen een gezondheidscommissaris aanstelt die overleg pleegt met het bedrijf en de buurtbewoners 'om tot een gedragen en duidelijke langetermijnoplossing te komen die het recht op gezond wonen garandeert'. De loodwaarden bij kinderen in de wijk rond Umicore zijn immers nog steeds hoger dan bij kinderen die elders wonen, aldus de partij. 'Tot vandaag hebben de bewoners nog altijd geen verklaring gekregen voor de loodvergiftiging', zegt Groen-gemeenteraadslid Ilse van Dienderen. 'Dat de waarden nu beter zijn, wil niet zeggen dat de schade er niet is. Vandaag zijn de waarden bij erg veel kinderen in de wijk nog altijd te hoog.'

Groen vraagt in eerste instantie om duidelijkheid in plaats van de keuze van Umicore en het stadsbestuur om volop in te zetten op vrijwillige verhuis door het laten opkopen van huizen door Umicore.

Dat stelt het halfjaarlijks rapport van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), dat een meetcampagne hield bij 243 kinderen van 1 tot 12 jaar.De resultaten bevestigen grotendeels de informatie die Antwerps PVDA-gemeenteraadslid en huisdokter Mie Branders vorige week vrijgaf. Opvallend is dat de opkomst voor de meetcampagne een pak groter was dan de voorbije jaren, mogelijk deels omwille van ongerustheid na de ongunstige resultaten van het voorjaar. Het gemiddelde loodgehalte in het bloed van kinderen in de wijk bedraagt nu 4,12 microgram per deciliter (µg/dl). Dit voorjaar was dat nog 6,01 µg/dl. De hoogste loodgehaltes worden gevonden bij de peuters en bij de kinderen die het dichtst bij de fabriek wonen. Het PIH stelt in zijn conclusies dat 'continue opvolging van kinderen in de wijk Moretusburg-Hertogvelden belangrijk blijft om hun gezondheid te beschermen', onder meer omdat het gemiddeld loodgehalte bij kinderen in de wijk nog steeds significant hoger is dan bij kinderen uit de controlegroep van buiten de wijk. De gemiddelden verhullen ook enigszins dat één kind op de vier een loodgehalte heeft boven de referentiewaarde van 5 µg/dl. In de zone het dichtst bij de fabriek is dat zelfs één kind op twee. Bovendien zijn er verschillende kinderen met een loodwaarde boven de 10 µg/dl, klinkt het. Groen noemt het 'nog steeds totaal onaanvaardbaar' dat heel wat kinderen hogere loodwaarden in het bloed vertonen dan de refentiewaarde van 5 µg/dl. Groen vraagt dat de stad Antwerpen een gezondheidscommissaris aanstelt die overleg pleegt met het bedrijf en de buurtbewoners 'om tot een gedragen en duidelijke langetermijnoplossing te komen die het recht op gezond wonen garandeert'. De loodwaarden bij kinderen in de wijk rond Umicore zijn immers nog steeds hoger dan bij kinderen die elders wonen, aldus de partij. 'Tot vandaag hebben de bewoners nog altijd geen verklaring gekregen voor de loodvergiftiging', zegt Groen-gemeenteraadslid Ilse van Dienderen. 'Dat de waarden nu beter zijn, wil niet zeggen dat de schade er niet is. Vandaag zijn de waarden bij erg veel kinderen in de wijk nog altijd te hoog.' Groen vraagt in eerste instantie om duidelijkheid in plaats van de keuze van Umicore en het stadsbestuur om volop in te zetten op vrijwillige verhuis door het laten opkopen van huizen door Umicore.