Allochtone kandidaten fungeerden bij de jongste lokale verkiezingen vooral als excuustruzen om stemmen te ronselen. Bij de partijwerking worden ze nauwelijks betrokken. Dat blijkt uit een onderzoek van Karen Celis (VUB) en Bram Wauters (HOGent), dat is verschenen in de bundel "Op zoek naar kiezers" en gebaseerd is op een ruime bevraging bij plaatselijke partijtoppers. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

In Vlaanderen tellen de plaatselijke afdelingen zo goed als geen leden van niet-­Belgische oorsprong. De helft van de ondervraagden ziet zelfs geen enkel partijlid van vreemde komaf. Dat valt ook af te lezen in de afwezigheid van allochtonen in het bestuur.

Geen invloed

Groen en de sp.a sco­ren met een aanwezigheid van vier procent nog het best. De lokale partijverantwoordelij­ken geven toe dat de etnische min­derheden geen invloed hebben op het plaatselijke partijleven, al vin­den ze wel dat zoiets in de toe­komst mag verbeteren. Ze vinden tege­lijkertijd dat ze de belangen van die minderheden zelf goed behartigen.

Wallonië

Naarmate er meer allochtonen in een gemeente wonen, verhoogt volgens de onderzoekers de aandacht voor de etnische be­langen. Ook zijn linkse partijen duidelijk gevoeliger voor het thema. In Wallonië staat de politieke inte­gratie een flink stuk verder. (Belga/EE)

Allochtone kandidaten fungeerden bij de jongste lokale verkiezingen vooral als excuustruzen om stemmen te ronselen. Bij de partijwerking worden ze nauwelijks betrokken. Dat blijkt uit een onderzoek van Karen Celis (VUB) en Bram Wauters (HOGent), dat is verschenen in de bundel "Op zoek naar kiezers" en gebaseerd is op een ruime bevraging bij plaatselijke partijtoppers. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. In Vlaanderen tellen de plaatselijke afdelingen zo goed als geen leden van niet-­Belgische oorsprong. De helft van de ondervraagden ziet zelfs geen enkel partijlid van vreemde komaf. Dat valt ook af te lezen in de afwezigheid van allochtonen in het bestuur. Geen invloedGroen en de sp.a sco­ren met een aanwezigheid van vier procent nog het best. De lokale partijverantwoordelij­ken geven toe dat de etnische min­derheden geen invloed hebben op het plaatselijke partijleven, al vin­den ze wel dat zoiets in de toe­komst mag verbeteren. Ze vinden tege­lijkertijd dat ze de belangen van die minderheden zelf goed behartigen. WalloniëNaarmate er meer allochtonen in een gemeente wonen, verhoogt volgens de onderzoekers de aandacht voor de etnische be­langen. Ook zijn linkse partijen duidelijk gevoeliger voor het thema. In Wallonië staat de politieke inte­gratie een flink stuk verder. (Belga/EE)