Inspecteurs van de lokale politie behandelen de burger in één op de drie gevallen respectloos. In één op de vijf gevallen worden de argumenten van de betrokkenen genegeerd. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van criminologe Anjuli Van Damme (UGent), die zes maanden lang twee lokale interventieploegen volgde. Het onderzoek is woensdag te lezen in Het Nieuwsblad.

De politie toonde volgens het onderzoek in 36 procent van de contacten geen eerbied voor de burger, al dan niet na weerspannig gedrag van de betrokkene zelf. Gaande van luid roepen, over denigrerende opmerkingen tot ronduit uitlachen. Sommige inspecteurs staken hun middelvinger op of maakten obscene gebaren. 'Niet in het gezicht van de mensen, maar ze konden het wel zien', zegt Van Damme.

'Ik heb ook een inspecteur Candy Crush zien spelen tijdens een interventie, in plaats van te luisteren naar het verhaal van de burger.'

De politie negeerde in één op de vijf gevallen de argumenten van de burger en in één op de vier liet ze zich leiden door vooroordelen, zoals de afkomst of het geslacht van de betrokkene. 'Veel mensen hebben het idee dat de politie racistisch is, maar soms werken inspecteurs dat zelf in de hand', zegt Van Damme. 'Ik heb ze wel eens luidop horen zeggen: het is weer nen bruinen, terwijl de betrokkene dat perfect kon horen.'

Het wangedrag concentreert zich volgens Van Damme bij een kleine groep inspecteurs. Ze observeerde er in totaal 44. 'Het merendeel van hen nam echt wel de tijd om naar mensen te luisteren', zegt ze.

Inspecteurs van de lokale politie behandelen de burger in één op de drie gevallen respectloos. In één op de vijf gevallen worden de argumenten van de betrokkenen genegeerd. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van criminologe Anjuli Van Damme (UGent), die zes maanden lang twee lokale interventieploegen volgde. Het onderzoek is woensdag te lezen in Het Nieuwsblad.De politie toonde volgens het onderzoek in 36 procent van de contacten geen eerbied voor de burger, al dan niet na weerspannig gedrag van de betrokkene zelf. Gaande van luid roepen, over denigrerende opmerkingen tot ronduit uitlachen. Sommige inspecteurs staken hun middelvinger op of maakten obscene gebaren. 'Niet in het gezicht van de mensen, maar ze konden het wel zien', zegt Van Damme. 'Ik heb ook een inspecteur Candy Crush zien spelen tijdens een interventie, in plaats van te luisteren naar het verhaal van de burger.' De politie negeerde in één op de vijf gevallen de argumenten van de burger en in één op de vier liet ze zich leiden door vooroordelen, zoals de afkomst of het geslacht van de betrokkene. 'Veel mensen hebben het idee dat de politie racistisch is, maar soms werken inspecteurs dat zelf in de hand', zegt Van Damme. 'Ik heb ze wel eens luidop horen zeggen: het is weer nen bruinen, terwijl de betrokkene dat perfect kon horen.' Het wangedrag concentreert zich volgens Van Damme bij een kleine groep inspecteurs. Ze observeerde er in totaal 44. 'Het merendeel van hen nam echt wel de tijd om naar mensen te luisteren', zegt ze.