Het duurde dàgen voor de Duitse media durfden schrijven wat alle slachtoffers en ooggetuigen van de vreselijke gebeurtenissen in Keulen op Oudejaar al gezegd hadden : dat het hier ging over Noord-Afrikaanse of Arabische mannen. De media hadden zichzelf een strenge zelfcensuur opgelegd, om toch niet de link te leggen met de grote stroom asielzoekers die dat jaar in het land waren binnengekomen.
...

Het duurde dàgen voor de Duitse media durfden schrijven wat alle slachtoffers en ooggetuigen van de vreselijke gebeurtenissen in Keulen op Oudejaar al gezegd hadden : dat het hier ging over Noord-Afrikaanse of Arabische mannen. De media hadden zichzelf een strenge zelfcensuur opgelegd, om toch niet de link te leggen met de grote stroom asielzoekers die dat jaar in het land waren binnengekomen. "Wir Schaffen Das" had kanselier Angela Merkel immers gedecreteerd. Wie zelfs voorzichtige bedenkingen had bij de culturele schok die zo een instroom zou veroorzaken, werd meteen afgevoerd als een xenofobe racist.Nu blijkt dus dat het ging om Syrische asielzoekers die uit waren op "seksueel amusement". Dat geven bronnen binnen de politie nu eindelijk toe.In Noorwegen had men snel begrepen dat het noodzakelijk was rekening te houden met de problemen die er komen met inwijkelingen uit culturen waar men heel anders aankijkt tegen de positie van de vrouw. Dat inzicht was gegroeid na een toename van het aantal verkrachtingen. Vele asielzoekers hadden nooit vrouwen alleen door de straten zien lopen. In hun cultuur mocht dat niet; vrouwen alleen konden in hun ogen dan ook niet anders dan prostituees zijn.Dat had men ook al ingezien in het Vlaamse Kapellen, waar een opvangcentrum is. Daar wisten de nieuwkomers niet hoe zich met vrouwen te gedragen. Ze werden handtastelijk in het zwembad. Niet verwonderlijk: ze hadden nog nooit een vrouw in bikini gezien. De pijnlijke gebeurtenissen in Keulen hadden een vergelijkbare oorzaak en deden denken aan het onheil dat veel vrouwen overkwam op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Caïro bij de massale betogingen aldaar. Geen vrouw was daar veilig voor handtastelijke mannen.Waarom is het fout om in dit verwerpelijk gedrag een culturele dimensie te zien? Alsof cultuur en godsdienst geen invloed hebben op mensen? Waarom zouden mannen die opgegroeid zijn in een cultuur waar men heel anders denkt over de vrouw zich plots aanpassen als ze in West-Europa aankomen? Waarom zou hun idee over de positie van de vrouw er in één keer helemaal anders gaan uitzien?Maar het politiek-correcte heir geeft zich niet zomaar gewonnen.Politiek journalist Bart Eeckhout, kon het niet nalaten in zijn commentaarstuk in De Morgen de voorwaardelijke wijs te gebruiken om elke "xenofobe" stigmatisering te vermijden. Eerder dan het probleem te benoemen, had hij het over de "opgewonden reacties van extreem rechts" die er een "godsbewijs van hun eigen gelijk in zagen."Activist Dyab Abou Jahjah schreef op zijn Facebook-pagina dat hij het baldadige gedrag in Keulen weliswaar afkeurde, maar ook de culturalisering ervan. In een debat met Karel De Gucht maandag in De Afspraak herhaalde hij dat het geweld volgens hem te wijten is aan het "gender-probleem" dat in alle culturen voorkomt. Hij bleef De Gucht onderbreken omdat die zei dat we nu toch eens onder ogen moeten zien dat er in de Islam een probleem is over de positie van de vrouw.In zijn column in de Standaard stelt Jahjah deze week dat het geweld tegenover vrouwen eigenlijk...onze fout is : "Als het in Keulen inderdaad over Noord-Afrikanen gaat, kan het dan niet zijn dat ze zich volledig hebben geïntegreerd in een Europese cultuur die seksueel geweld met de mantel der liefde bedekt?"Het is dus niet de islam die aan de bron ligt van het geweld, maar natuurlijk de zo verderfelijke Europese cultuur, stelt de leider van de burgerbeweging Movement X : "Kunnen we geen verband zien tussen deze Europese cultuur van geweld en het geweld dat het Westen toepaste in de kruistochten, de kolonisatie, de Holocaust en de oorlogen en bombardementen in Vietnam en Irak? Zijn die mannen misschien té geïntegreerd in een globale cultuur die de seksualiteit van de vrouw als een marktinstrument gebruikt?"Dat verhaaltje horen we nu al jaren. Het is allemaal altijd de schuld van het westen. En vooral : Don't mention the Islam! Voor de politiek-correcte ayatollahs mag het I-woord niet uitgesproken worden. Ook al komt de overgrote meerderheid van de asielzoekers uit islamitische landen, dan nog mag hun culturele achtergrond niet als verklaring gebruikt worden, want dat is "stigmatiserend".Hoelang gaat die haast principiële verblinding nog duren die links aan zichzelf oplegt als het over problematische culturele verschillen gaat? Dat gaat altijd gepaard met de angst dat men in de kaart van rechts zou spelen. Maar links is bang om het over de kern van de zaak te hebben. En laat zo het veld geheel aan rechts... Pijnlijk, maar al zo vaak gebeurd dat het eigenlijk voorspelbaar wordt. Links rijdt zich zo graag te pletter tegen de muur van zijn eigen grote ideologische gelijk. Jammer voor hun dat het volk niet meer luistert.