In de motie wordt de federale regering opgeroepen toe te treden tot de Paris Proof Coalition van de acht meest ambitieuze EU-landen die pleiten voor een onmiddellijke verhoging van de EU-doelstellingen inzake de beperking van broeikasgassen tegen 2030. België dient zich ook te verbinden "om al het mogelijke te doen om de akkoorden van Parijs te respecteren en zo snel mogelijk de bijzondere klimaatwet te stemmen". De motie bevat voorts een heleboel voorstellen voor een ambitieuze lokale klimaatpolitiek. Zo moet Linkebeek qua isolatie van haar gemeentelijke gebouwen een voorbeeldfunctie vervullen, particulieren aanmoedigen isolatiewerken uit te voeren, en het gebruik van alternatieve energiebronnen onderzoeken, zoals de plaatsing van zonnepanelen. (Belga)

In de motie wordt de federale regering opgeroepen toe te treden tot de Paris Proof Coalition van de acht meest ambitieuze EU-landen die pleiten voor een onmiddellijke verhoging van de EU-doelstellingen inzake de beperking van broeikasgassen tegen 2030. België dient zich ook te verbinden "om al het mogelijke te doen om de akkoorden van Parijs te respecteren en zo snel mogelijk de bijzondere klimaatwet te stemmen". De motie bevat voorts een heleboel voorstellen voor een ambitieuze lokale klimaatpolitiek. Zo moet Linkebeek qua isolatie van haar gemeentelijke gebouwen een voorbeeldfunctie vervullen, particulieren aanmoedigen isolatiewerken uit te voeren, en het gebruik van alternatieve energiebronnen onderzoeken, zoals de plaatsing van zonnepanelen. (Belga)