Als Vlaams minister Liesbeth Homans de benoeming aanvaardt, neemt Yves Ghequiere de fakkel over van Eric De Bruycker (Prolink), die in 2015 door haar benoemd werd maar al geruime tijd ontslagnemend is.

Dat de Franstalige meerderheid in Linkebeek besloot om Ghequiere voor te dragen als burgemeester is een gevolg van een recent arrest van de Raad van State waarbij het beroep van Damien Thiéry tegen een beslissing door de Vlaamse overheid tot niet-benoeming als burgemeester voor de derde keer verworpen werd. Homans benoemde Ghequiere al eens in 2015, maar toen weigerde hij hierop in te gaan. De Vlaamse oppositie Prolink heeft hem ook steeds naar voren geschoven als een alternatief voor Thiéry.

Ghequiere maakt deel uit van de Franstalige meerderheid LB, zetelt sinds 2006 in de gemeenteraad en is er sinds 2009 schepen. Hij is momenteel bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting en afvalbeleid. Bij de gemeenteraadsvekriezingen in 2015, die de Franstalige meerderheid uitlokte door collectief ontslag te nemen, haalde hij 998 voorkeurstemmen tegenover 520 in 2012. Thiéry kreeg in 2015 1.200 voorkeurstemmen. Als Ghequiere benoemd wordt tot burgemeester kunnen de Franstaligen een extra schepen aanstellen. Damien Thiéry blijft overigens voorzitter van de gemeenteraad.

'Stel ons niet teleur'

Omdat het om een loutere kennisgeving ging werd er niet gestemd over de voordracht. Rik Otten zegde namens de Vlaamse oppositie Prolink wel zijn steun toe aan de voordracht. "De mensen hier verdienen iemand die meer met de inwoners dan met hun taal bezig is. Toen we de voorbije dagen uw strijdlustigheid lazen in de pers sloeg de schrik ons weer om het hart. Stel ons op dat punt niet teleur", aldus Otten aan het adres van Ghequiere. Otten haalde hard uit naar de wijze waarop Thiéry door te willen blijven vasthouden aan het burgemeesterschap de afgelopen twee jaar "de communautaire vrede en sfeer van verbondenheid in Linkebeek te niet heeft gedaan".

Thiéry reageerde door te stellen dat niet hij maar Prolink verantwoordelijk is voor de negatieve sfeer in Linkebeek. Hij verwees hierbij naar de aanvaarding door Eric De Bruycker van zijn benoeming als burgemeester. Thiéry citeerde tevens uit een recente studie in opdracht van de Raad van Europa waaruit volgens hem duidelijk zou blijken dat de rechten van de Franstalige minderheid in Vlaams-Brabant geschonden worden. Zo is in de gemeenteraad van Linkebeek geen democratisch debat mogelijk waaraan iedereen participeert omdat 13 van de 15 verkozenen Franstaligen zijn die in de praktijk verplicht worden om in het Nederlands te discussiëren.

Thiéry hoopt dat Homans Ghequiere snel benoemt. "Anders vrees ik voor de toekomst van onze gemeente".

Als Vlaams minister Liesbeth Homans de benoeming aanvaardt, neemt Yves Ghequiere de fakkel over van Eric De Bruycker (Prolink), die in 2015 door haar benoemd werd maar al geruime tijd ontslagnemend is. Dat de Franstalige meerderheid in Linkebeek besloot om Ghequiere voor te dragen als burgemeester is een gevolg van een recent arrest van de Raad van State waarbij het beroep van Damien Thiéry tegen een beslissing door de Vlaamse overheid tot niet-benoeming als burgemeester voor de derde keer verworpen werd. Homans benoemde Ghequiere al eens in 2015, maar toen weigerde hij hierop in te gaan. De Vlaamse oppositie Prolink heeft hem ook steeds naar voren geschoven als een alternatief voor Thiéry. Ghequiere maakt deel uit van de Franstalige meerderheid LB, zetelt sinds 2006 in de gemeenteraad en is er sinds 2009 schepen. Hij is momenteel bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting en afvalbeleid. Bij de gemeenteraadsvekriezingen in 2015, die de Franstalige meerderheid uitlokte door collectief ontslag te nemen, haalde hij 998 voorkeurstemmen tegenover 520 in 2012. Thiéry kreeg in 2015 1.200 voorkeurstemmen. Als Ghequiere benoemd wordt tot burgemeester kunnen de Franstaligen een extra schepen aanstellen. Damien Thiéry blijft overigens voorzitter van de gemeenteraad. Omdat het om een loutere kennisgeving ging werd er niet gestemd over de voordracht. Rik Otten zegde namens de Vlaamse oppositie Prolink wel zijn steun toe aan de voordracht. "De mensen hier verdienen iemand die meer met de inwoners dan met hun taal bezig is. Toen we de voorbije dagen uw strijdlustigheid lazen in de pers sloeg de schrik ons weer om het hart. Stel ons op dat punt niet teleur", aldus Otten aan het adres van Ghequiere. Otten haalde hard uit naar de wijze waarop Thiéry door te willen blijven vasthouden aan het burgemeesterschap de afgelopen twee jaar "de communautaire vrede en sfeer van verbondenheid in Linkebeek te niet heeft gedaan". Thiéry reageerde door te stellen dat niet hij maar Prolink verantwoordelijk is voor de negatieve sfeer in Linkebeek. Hij verwees hierbij naar de aanvaarding door Eric De Bruycker van zijn benoeming als burgemeester. Thiéry citeerde tevens uit een recente studie in opdracht van de Raad van Europa waaruit volgens hem duidelijk zou blijken dat de rechten van de Franstalige minderheid in Vlaams-Brabant geschonden worden. Zo is in de gemeenteraad van Linkebeek geen democratisch debat mogelijk waaraan iedereen participeert omdat 13 van de 15 verkozenen Franstaligen zijn die in de praktijk verplicht worden om in het Nederlands te discussiëren. Thiéry hoopt dat Homans Ghequiere snel benoemt. "Anders vrees ik voor de toekomst van onze gemeente".