Volgens Lieten werden de bordjes louter om artistieke redenen gekozen omdat ze qua vorm en stijl bij het decor van de Zus & Zo pasten. "Bij aankoop bleken deze echter enkel in het Frans beschikbaar. Aangezien het hier een klein decoratief element betreft, primeerden vorm en stijl. Gelet op de louter artistieke functie van deze bordjes in het decor, vindt de VRT het dan ook niet opportuun om ze aan te passen", aldus de minister.

Lieten wijst hierbij op het belang van de artistieke vrijheid bij de realisatie van een programma omdat deze mee de authenticiteit en het karakter ervan bepaalt. "'Thuis' is duidelijk op de Vlaamse samenleving georiënteerd, maar wil met een open geest de kijker een blik op de wereld geven.

Diversiteit in de personages en verhaallijnen is een essentieel onderdeel, maar dit betekent geenszins dat de makers het Vlaams karakter van de serie willen verliezen. Ze willen 'Thuis' alleen plaatsen in een realistische omkadering. Het gebruik van andere talen bij sommige decoratieve opschriften komt in werkelijkheid ook voor." (Belga/RDM)

Volgens Lieten werden de bordjes louter om artistieke redenen gekozen omdat ze qua vorm en stijl bij het decor van de Zus & Zo pasten. "Bij aankoop bleken deze echter enkel in het Frans beschikbaar. Aangezien het hier een klein decoratief element betreft, primeerden vorm en stijl. Gelet op de louter artistieke functie van deze bordjes in het decor, vindt de VRT het dan ook niet opportuun om ze aan te passen", aldus de minister. Lieten wijst hierbij op het belang van de artistieke vrijheid bij de realisatie van een programma omdat deze mee de authenticiteit en het karakter ervan bepaalt. "'Thuis' is duidelijk op de Vlaamse samenleving georiënteerd, maar wil met een open geest de kijker een blik op de wereld geven. Diversiteit in de personages en verhaallijnen is een essentieel onderdeel, maar dit betekent geenszins dat de makers het Vlaams karakter van de serie willen verliezen. Ze willen 'Thuis' alleen plaatsen in een realistische omkadering. Het gebruik van andere talen bij sommige decoratieve opschriften komt in werkelijkheid ook voor." (Belga/RDM)