Astaat is een radioactief element waar nog heel wat onduidelijkheid over bestaat. Een groep kernfysici is er nu echter in geslaagd om niet alleen meetbare hoeveelheden ervan te produceren, maar met laserlicht ook de energie te bepalen die nodig is om een elektron van een atoom af te splitsen, zodat het een ion wordt. Die techniek is belangrijk om de chemische eigenschappen van astaat te kunnen ontsluieren. De eigenschappen spelen een cruciale rol bij het onderzoek naar de mogelijkheid om astaat bij kankerbestrijding in te zetten. De doorbraak met astaat leverde een publicatie op in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature. Ook aan een tweede ontdekking bij het CERN die eerder al bekendraakte - namelijk dat atoomkernen ook peervormen kunnen aannemen - werkten Leuvense kernfysici mee. (Belga)

Astaat is een radioactief element waar nog heel wat onduidelijkheid over bestaat. Een groep kernfysici is er nu echter in geslaagd om niet alleen meetbare hoeveelheden ervan te produceren, maar met laserlicht ook de energie te bepalen die nodig is om een elektron van een atoom af te splitsen, zodat het een ion wordt. Die techniek is belangrijk om de chemische eigenschappen van astaat te kunnen ontsluieren. De eigenschappen spelen een cruciale rol bij het onderzoek naar de mogelijkheid om astaat bij kankerbestrijding in te zetten. De doorbraak met astaat leverde een publicatie op in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature. Ook aan een tweede ontdekking bij het CERN die eerder al bekendraakte - namelijk dat atoomkernen ook peervormen kunnen aannemen - werkten Leuvense kernfysici mee. (Belga)