Het Engels Plein is een van de locaties die het stadsbestuur heeft aangeduid voor de realisatie van nieuwe studentenkoten, in het kader van een plan met de KU Leuven om tegen 2015 3.500 bijkomende woongelegenheden voor studenten te realiseren. Dit is nodig omdat de alma mater tegen dan 5.000 bijkomende studenten verwacht omwille van de verlenging van de duur van masteropleidingen, de verhoogde participatiegraad aan het hoger onderwijs, de toename van internationale studenten en instroom uit andere hogescholen. De KU Leuven wil daarvan zelf 1.000 koten op eigen terreinen realiseren. Het wijkcomité van de Vaartkom zegt niet principieel gekant te zijn tegen de komst van studenten, maar wil wel "een gezonde mix tussen tijdelijk en residentieel wonen" en "de vrijwaring van het leefklimaat van hun buurt op vlak van mobiliteit, geluidsoverlast en afvalproblematiek". "De komende 2 jaar moeten er in de stad 3.500 studentenkoten bijgebouwd worden om aan het groeiend marktaandeel van de universiteit tegemoet te komen. Deze problematiek belangt dus niet alleen de bewoners van de Vaartkom aan, maar alle inwoners van de Leuvense binnenstad." (KAV)

Het Engels Plein is een van de locaties die het stadsbestuur heeft aangeduid voor de realisatie van nieuwe studentenkoten, in het kader van een plan met de KU Leuven om tegen 2015 3.500 bijkomende woongelegenheden voor studenten te realiseren. Dit is nodig omdat de alma mater tegen dan 5.000 bijkomende studenten verwacht omwille van de verlenging van de duur van masteropleidingen, de verhoogde participatiegraad aan het hoger onderwijs, de toename van internationale studenten en instroom uit andere hogescholen. De KU Leuven wil daarvan zelf 1.000 koten op eigen terreinen realiseren. Het wijkcomité van de Vaartkom zegt niet principieel gekant te zijn tegen de komst van studenten, maar wil wel "een gezonde mix tussen tijdelijk en residentieel wonen" en "de vrijwaring van het leefklimaat van hun buurt op vlak van mobiliteit, geluidsoverlast en afvalproblematiek". "De komende 2 jaar moeten er in de stad 3.500 studentenkoten bijgebouwd worden om aan het groeiend marktaandeel van de universiteit tegemoet te komen. Deze problematiek belangt dus niet alleen de bewoners van de Vaartkom aan, maar alle inwoners van de Leuvense binnenstad." (KAV)