De Witte vroeg tijdens haar interventie een haalbaarheidsstudie naar de invoering van gratis openbaar vervoer. Ze wil vooral dat de impact daarvan wordt nagegaan op CO2-uitstoot, luchtvervuiling, vervoersarmoede, gezondheidsbaten, files, het gebruik van openbaar vervoer en de kostprijs. De Witte haalde zelf vooral ecologische en sociale argumenten aan om hier werk van te maken, en wees hierbij op plannen in die zin van andere steden zoals Parijs, Duinkerke en Luxemburg. Dessers wees erop dat de grote transitie van mobiliteit die Leuven wil verwezenlijken, via fietsinfrastructuur, mobipunten, een autonome shuttle tussen twee randparkings en vooral het regionet voor openbaar vervoer in Oost-Brabant, veel inspanningen en investeringen zal vergen. De kosten van het regionet alleen al worden geraamd op circa 800 miljoen euro. "We zullen keuzes moeten maken en de vraag is of we niet eerder moeten investeren in een verdere verduurzaming van de mobiliteit in de stad", zei Dessers. Dessers ging evenwel akkoord om een aantal gegevens te verzamelen over de impact van het gratis maken van het openbaar vervoer in de stad. "We gaan hiervoor geen externe studie bestellen, maar wel bijvoorbeeld aan De Lijn vragen wat het volledig gratis maken de stad zou kosten via een derdebetalersregeling. Ook gaan we de impact nagaan op basis van eerdere projecten zoals in Hasselt. Dat zal ons een heldere kijk geven om op basis daarvan het debat voort te zetten". (Belga)

De Witte vroeg tijdens haar interventie een haalbaarheidsstudie naar de invoering van gratis openbaar vervoer. Ze wil vooral dat de impact daarvan wordt nagegaan op CO2-uitstoot, luchtvervuiling, vervoersarmoede, gezondheidsbaten, files, het gebruik van openbaar vervoer en de kostprijs. De Witte haalde zelf vooral ecologische en sociale argumenten aan om hier werk van te maken, en wees hierbij op plannen in die zin van andere steden zoals Parijs, Duinkerke en Luxemburg. Dessers wees erop dat de grote transitie van mobiliteit die Leuven wil verwezenlijken, via fietsinfrastructuur, mobipunten, een autonome shuttle tussen twee randparkings en vooral het regionet voor openbaar vervoer in Oost-Brabant, veel inspanningen en investeringen zal vergen. De kosten van het regionet alleen al worden geraamd op circa 800 miljoen euro. "We zullen keuzes moeten maken en de vraag is of we niet eerder moeten investeren in een verdere verduurzaming van de mobiliteit in de stad", zei Dessers. Dessers ging evenwel akkoord om een aantal gegevens te verzamelen over de impact van het gratis maken van het openbaar vervoer in de stad. "We gaan hiervoor geen externe studie bestellen, maar wel bijvoorbeeld aan De Lijn vragen wat het volledig gratis maken de stad zou kosten via een derdebetalersregeling. Ook gaan we de impact nagaan op basis van eerdere projecten zoals in Hasselt. Dat zal ons een heldere kijk geven om op basis daarvan het debat voort te zetten". (Belga)