Bij Open VLD stemde Patricia Ceysens, Vlaams minister ten tijde van de ondertekening van de brownfieldconvenant met Uplace, als enige tegen.

Luidens de motie "dreigt de komst van een dergelijk winkelcentrum alle inspanningen van de stad ter versterking van het kernwinkelgebied teniet te doen en bedreigt dit aldus de kansen voor een leefbaar handelsapparaat, de economische ontwikkeling en tewerkstelling in onze stad".

Kamerlid Els Vanhoof (CD&V) wees erop dat de Leuvense handel door de komst van Uplace 10 procent van haar omzet dreigt te verliezen, wat neerkomt op zo'n 50 miljoen euro per jaar of de omzet van een 100-tal handelszaken.

'Keuzevrijheid'

Terwijl de liberale gemeenteraadsleden Rik Daems en Sabine Bovend'aerde zich omwille van de bedreiging voor de handelskernen in Leuven, Mechelen en Vilvoorde achter de motie schaarden nam partijgenoot Patricia Ceysens resoluut de verdediging op van het project. Ze wees erop dat de interesse van deze investeerders het gevolg is van de onderbenutting van de koopkracht in de provincie door het ontbreken van een bepaald aanbod. Of de momenteel in Leuven aanwezige handel in de toekomst zal overleven hangt volgens Ceysens in de eerste plaats af van de keuzevrijheid van de consument. Het is volgens haar niet aan de politiek om de handel te organiseren en bestaande zaken te beschermen tegen concurrentie. "Dat laatste moeten handelszaken zelf doen door te innoveren", aldus Ceysens.

Geen files?

Burgemeester Louis Tobback herhaalde dat Leuven zich verzet tegen dit project omdat het nefast is voor de eigen handel, "iets waar door voortschrijdend inzicht nu ook de Mechelse burgemeester Bart Somers van overtuigd geraakt is". Hij wees er voorts op dat de Vlaamse regering nog steeds geen antwoord heeft op het feit dat de Raad van State de milieuvergunning vernietigde omwille van partijdigheid. "Wat voor zin heeft het bovendien nog inhoudelijk te gaan discussiëren over dit project als de Vlaamse regering nu plots een mobiliteitsdeskundige gevonden heeft die zegt dat het project geen bijkomende files zal veroorzaken, ondanks het feit dat er 8 miljoen bezoekers voorspeld worden per jaar en een dagelijkse verplaatsing van 25.000 auto's", aldus Tobback.

(Belga/RR)

Bij Open VLD stemde Patricia Ceysens, Vlaams minister ten tijde van de ondertekening van de brownfieldconvenant met Uplace, als enige tegen.Luidens de motie "dreigt de komst van een dergelijk winkelcentrum alle inspanningen van de stad ter versterking van het kernwinkelgebied teniet te doen en bedreigt dit aldus de kansen voor een leefbaar handelsapparaat, de economische ontwikkeling en tewerkstelling in onze stad". Kamerlid Els Vanhoof (CD&V) wees erop dat de Leuvense handel door de komst van Uplace 10 procent van haar omzet dreigt te verliezen, wat neerkomt op zo'n 50 miljoen euro per jaar of de omzet van een 100-tal handelszaken. Terwijl de liberale gemeenteraadsleden Rik Daems en Sabine Bovend'aerde zich omwille van de bedreiging voor de handelskernen in Leuven, Mechelen en Vilvoorde achter de motie schaarden nam partijgenoot Patricia Ceysens resoluut de verdediging op van het project. Ze wees erop dat de interesse van deze investeerders het gevolg is van de onderbenutting van de koopkracht in de provincie door het ontbreken van een bepaald aanbod. Of de momenteel in Leuven aanwezige handel in de toekomst zal overleven hangt volgens Ceysens in de eerste plaats af van de keuzevrijheid van de consument. Het is volgens haar niet aan de politiek om de handel te organiseren en bestaande zaken te beschermen tegen concurrentie. "Dat laatste moeten handelszaken zelf doen door te innoveren", aldus Ceysens. Burgemeester Louis Tobback herhaalde dat Leuven zich verzet tegen dit project omdat het nefast is voor de eigen handel, "iets waar door voortschrijdend inzicht nu ook de Mechelse burgemeester Bart Somers van overtuigd geraakt is". Hij wees er voorts op dat de Vlaamse regering nog steeds geen antwoord heeft op het feit dat de Raad van State de milieuvergunning vernietigde omwille van partijdigheid. "Wat voor zin heeft het bovendien nog inhoudelijk te gaan discussiëren over dit project als de Vlaamse regering nu plots een mobiliteitsdeskundige gevonden heeft die zegt dat het project geen bijkomende files zal veroorzaken, ondanks het feit dat er 8 miljoen bezoekers voorspeld worden per jaar en een dagelijkse verplaatsing van 25.000 auto's", aldus Tobback. (Belga/RR)