"De vrees van tien jaar geleden is vandaag realiteit. De wetgever heeft indertijd verschillende voorzorgen genomen om het toepassingsveld van de wet strikt af te bakenen. Maar eens de deur op een kier stond, gaat ze onvermijdelijk verder open", schrijft de aartsbisschop. Hij verwijst naar de analyse die het Europees Instituut voor Bio-ethiek maakte over de werkzaamheden van de federale commissie. Volgens het Instituut "interpreteert de commissie erg vrij de wettekst tot het laten vallen van de controle die ze moet uitvoeren op een aantal wettelijke voorwaarden". Het Instituut hekelt in zijn verslag ook het gewicht van de vereniging voor het recht op waardig sterven binnen de federale commissie. De leden van de federale commissie worden benoemd via een in de ministerraad benoemd KB op basis van een dubbele lijst die de Senaat aanbrengt. (MVL)

"De vrees van tien jaar geleden is vandaag realiteit. De wetgever heeft indertijd verschillende voorzorgen genomen om het toepassingsveld van de wet strikt af te bakenen. Maar eens de deur op een kier stond, gaat ze onvermijdelijk verder open", schrijft de aartsbisschop. Hij verwijst naar de analyse die het Europees Instituut voor Bio-ethiek maakte over de werkzaamheden van de federale commissie. Volgens het Instituut "interpreteert de commissie erg vrij de wettekst tot het laten vallen van de controle die ze moet uitvoeren op een aantal wettelijke voorwaarden". Het Instituut hekelt in zijn verslag ook het gewicht van de vereniging voor het recht op waardig sterven binnen de federale commissie. De leden van de federale commissie worden benoemd via een in de ministerraad benoemd KB op basis van een dubbele lijst die de Senaat aanbrengt. (MVL)