De schoolvakanties vallen traditioneel samen met windstille periodes in de Wetstraat. De sluiting van het parlement tijdens de Paasvakantie wordt door vele politici aangegrepen om de verloren tijd met het gezin wat in te halen. Tegelijkertijd leidt het gebrek aan plenaire zittingen in de Kamer tot wat politieke medialuwte. De ministeriële kabinetten werken in die periode de losse eindjes van dossiers af, iets wat soms moeilijker lukt in de drukte te midden persopstootjes en vergadermarathons.

Bij het verschijnen van deze bijdrage loopt die rustige tijd weldra af. Maar tijdens de werkmaanden die de nationale feestdag op 21 juli voorafgaan, komen grote politieke hangijzers op ons af.

Pensioen

De pensioenhervorming zal verder uitgevoerd worden. De optrekking van de voorwaarden van het vervroegd pensioen naar 63 jaar en 42 jaar loopbaan en van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar wordt voorbereid. Nog voor de zomer zal een Nationaal Pensioencomité worden opgericht waarin vakbonden, werkgeversorganisaties en de regering zullen onderhandelen over gunstiger pensioenvoorwaarden voor zware beroepen en de mogelijkheid om het pensioen deeltijds op te nemen.

Een ander, misschien minder bekend maar erg belangrijk pensioendossier is de eventuele aanpassing van de minimum rendementsgarantie in de aanvullende pensioenen. Het gaat erom dat de werkgever, die voor zijn werknemer een bedrijfspensioen opbouwt, minimum een rendement van 3,25 procent moet garanderen als die werknemer bij pensionering zijn kapitaal opneemt. In goede tijden vormt dit geen probleem omdat de verzekeringsinstellingen die het kapitaal beleggen, goede rendementen halen op de markten. Aangezien dit vandaag moeilijker ligt, zouden de werkgevers misschien moeten bijbetalen om het rendement te garanderen.

Gevoelige materie

Een aanpassing van de verplichting van de werkgever om deze bijbetaling te doen is zeer gevoelig. Jongeren zouden hier vooral het slachtoffer van worden, omdat ze in de toekomst niet alleen langer zullen moeten gaan werken, maar mogelijks ook minder opbrengst krijgen van hun aanvullend pensioen. Tegelijkertijd moet vermeden worden dat werkgevers afgeschrikt zouden worden om nog te investeren in een tweede pijlerpensioen voor hun werknemers. De sociale partners zijn gevraagd om hierover een advies aan de regering af te leveren tegen einde juni.

Tax shift

Ook de discussie over de tax shift zal na de Paasvakantie gevoerd worden. De geesten zijn sinds de totstandkoming van het regeerakkoord wat meer gerijpt, diverse pistes liggen al op tafel en er wordt druk gewikt en gewogen.

Niet alleen de regering, maar ook de sociale partners zetten zich schrap voor deze dossiers. Grote sociale onrust vermijden zal geen sinecure zijn. Met de aangekondigde spoorstaking van 22 april lijken de vakbonden een waarschuwing uit te sturen naar de regering.

Socialistisch

De getrainde watcher ziet echter ook dat het vooral de socialistische vakbond is die nu al, vóór de aanvang van de discussies, van leer trekt. Zijn positie is dan ook erg veranderd sinds de regering-Michel. Na meer dan twee decennia kan hij geen beroep meer doen op de informatie en de invloedssfeer van een zusterpartij in de regering. De vakbond maakt deel mee uit van de politieke oppositie.

In die moeilijke constellatie is het aan de regering om draagvlak te proberen zoeken voor de historische hervormingen die eraan komen. Vakbonden ventileren een ongerustheid of ongenoegen dat onder kiezers leeft; het is zaak om hiermee rekening te houden. Sociaal overleg kan hiervoor een oplossing bieden. Het is zoals VBO-voorzitter Pieter Timmermans het naar aanleiding van het akkoord over brugpensioenen en landingsbanen in december vorig jaar zei: "Het regeerakkoord wordt niet uitgehold. We moeten gaan van punt a naar punt b, al houdt die weg soms wat zijsprongen in".

De schoolvakanties vallen traditioneel samen met windstille periodes in de Wetstraat. De sluiting van het parlement tijdens de Paasvakantie wordt door vele politici aangegrepen om de verloren tijd met het gezin wat in te halen. Tegelijkertijd leidt het gebrek aan plenaire zittingen in de Kamer tot wat politieke medialuwte. De ministeriële kabinetten werken in die periode de losse eindjes van dossiers af, iets wat soms moeilijker lukt in de drukte te midden persopstootjes en vergadermarathons. Bij het verschijnen van deze bijdrage loopt die rustige tijd weldra af. Maar tijdens de werkmaanden die de nationale feestdag op 21 juli voorafgaan, komen grote politieke hangijzers op ons af.De pensioenhervorming zal verder uitgevoerd worden. De optrekking van de voorwaarden van het vervroegd pensioen naar 63 jaar en 42 jaar loopbaan en van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar wordt voorbereid. Nog voor de zomer zal een Nationaal Pensioencomité worden opgericht waarin vakbonden, werkgeversorganisaties en de regering zullen onderhandelen over gunstiger pensioenvoorwaarden voor zware beroepen en de mogelijkheid om het pensioen deeltijds op te nemen.Een ander, misschien minder bekend maar erg belangrijk pensioendossier is de eventuele aanpassing van de minimum rendementsgarantie in de aanvullende pensioenen. Het gaat erom dat de werkgever, die voor zijn werknemer een bedrijfspensioen opbouwt, minimum een rendement van 3,25 procent moet garanderen als die werknemer bij pensionering zijn kapitaal opneemt. In goede tijden vormt dit geen probleem omdat de verzekeringsinstellingen die het kapitaal beleggen, goede rendementen halen op de markten. Aangezien dit vandaag moeilijker ligt, zouden de werkgevers misschien moeten bijbetalen om het rendement te garanderen. Een aanpassing van de verplichting van de werkgever om deze bijbetaling te doen is zeer gevoelig. Jongeren zouden hier vooral het slachtoffer van worden, omdat ze in de toekomst niet alleen langer zullen moeten gaan werken, maar mogelijks ook minder opbrengst krijgen van hun aanvullend pensioen. Tegelijkertijd moet vermeden worden dat werkgevers afgeschrikt zouden worden om nog te investeren in een tweede pijlerpensioen voor hun werknemers. De sociale partners zijn gevraagd om hierover een advies aan de regering af te leveren tegen einde juni.Ook de discussie over de tax shift zal na de Paasvakantie gevoerd worden. De geesten zijn sinds de totstandkoming van het regeerakkoord wat meer gerijpt, diverse pistes liggen al op tafel en er wordt druk gewikt en gewogen. Niet alleen de regering, maar ook de sociale partners zetten zich schrap voor deze dossiers. Grote sociale onrust vermijden zal geen sinecure zijn. Met de aangekondigde spoorstaking van 22 april lijken de vakbonden een waarschuwing uit te sturen naar de regering. De getrainde watcher ziet echter ook dat het vooral de socialistische vakbond is die nu al, vóór de aanvang van de discussies, van leer trekt. Zijn positie is dan ook erg veranderd sinds de regering-Michel. Na meer dan twee decennia kan hij geen beroep meer doen op de informatie en de invloedssfeer van een zusterpartij in de regering. De vakbond maakt deel mee uit van de politieke oppositie. In die moeilijke constellatie is het aan de regering om draagvlak te proberen zoeken voor de historische hervormingen die eraan komen. Vakbonden ventileren een ongerustheid of ongenoegen dat onder kiezers leeft; het is zaak om hiermee rekening te houden. Sociaal overleg kan hiervoor een oplossing bieden. Het is zoals VBO-voorzitter Pieter Timmermans het naar aanleiding van het akkoord over brugpensioenen en landingsbanen in december vorig jaar zei: "Het regeerakkoord wordt niet uitgehold. We moeten gaan van punt a naar punt b, al houdt die weg soms wat zijsprongen in".