Leerkrachten voelen zich gemiddeld gesproken weinig zelfzeker in het managen van cyberpestgedrag. Dat blijkt uit een bevraging van 266 leerkrachten uit het voltijds gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs in de vijf Vlaamse provincies, door master in de Gezondheidsvoorlichting en -Bevordering Marilyn Tyteca (UGent).

"Ook hebben leerkrachten hierover uiteenlopende percepties", zegt Tyteca. "In de aanpak van cyberpesten is het echter belangrijk dat leerkrachten zich zelfzeker voelen om actiemaatregelen te ondernemen. Ze hebben namelijk een belangrijke identificerende en superviserende rol en staan dagelijks in contact met leerlingen."

Een mogelijke verklaring is dat de helft van de leerkrachten vindt dat ze onvoldoende zijn opgeleid om cyberpesten te herkennen en aan te pakken. "Daarenboven vindt één vierde het moeilijk om cyberpesten

te begrijpen, aangezien ze weinig van sociale media kennen. Dat is opmerkelijk, aangezien heel wat inspanningen werden en worden ondernomen om cyberpesten onder de aandacht van leerkrachten te brengen.

De meeste leerkrachten voelen zich wel verantwoordelijk om actiemaatregelen te nemen en beschouwen zichzelf als mogelijk vangnet voor de melding van cyberpestincidenten. Het doorverwijzen naar derden,

zoals bijvoorbeeld zorgleerkrachten of CLB-medewerkers, vinden ze de meest effectieve actiemaatregel.

Uit het onderzoek blijkt onder meer nog tevens dat de meeste Vlaamse leerkrachten cyberpesten als een probleem in het middelbaar onderwijs beschouwen, maar er is geen uitgesproken mening of het vaak

voorkomt. "Ten slotte is het van belang verder oog te hebben voor het standpunt van leerkrachten. Als ze cyberpesten als weinig problematisch, of huidige maatregelen als weinig effectief beschouwen, dan bestaat de mogelijkheid dat een top-down implementatie van programma's haar doel mist om cyberpesten te doen afnemen." (Belga/INM)

Leerkrachten voelen zich gemiddeld gesproken weinig zelfzeker in het managen van cyberpestgedrag. Dat blijkt uit een bevraging van 266 leerkrachten uit het voltijds gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs in de vijf Vlaamse provincies, door master in de Gezondheidsvoorlichting en -Bevordering Marilyn Tyteca (UGent). "Ook hebben leerkrachten hierover uiteenlopende percepties", zegt Tyteca. "In de aanpak van cyberpesten is het echter belangrijk dat leerkrachten zich zelfzeker voelen om actiemaatregelen te ondernemen. Ze hebben namelijk een belangrijke identificerende en superviserende rol en staan dagelijks in contact met leerlingen." Een mogelijke verklaring is dat de helft van de leerkrachten vindt dat ze onvoldoende zijn opgeleid om cyberpesten te herkennen en aan te pakken. "Daarenboven vindt één vierde het moeilijk om cyberpesten te begrijpen, aangezien ze weinig van sociale media kennen. Dat is opmerkelijk, aangezien heel wat inspanningen werden en worden ondernomen om cyberpesten onder de aandacht van leerkrachten te brengen. De meeste leerkrachten voelen zich wel verantwoordelijk om actiemaatregelen te nemen en beschouwen zichzelf als mogelijk vangnet voor de melding van cyberpestincidenten. Het doorverwijzen naar derden, zoals bijvoorbeeld zorgleerkrachten of CLB-medewerkers, vinden ze de meest effectieve actiemaatregel. Uit het onderzoek blijkt onder meer nog tevens dat de meeste Vlaamse leerkrachten cyberpesten als een probleem in het middelbaar onderwijs beschouwen, maar er is geen uitgesproken mening of het vaak voorkomt. "Ten slotte is het van belang verder oog te hebben voor het standpunt van leerkrachten. Als ze cyberpesten als weinig problematisch, of huidige maatregelen als weinig effectief beschouwen, dan bestaat de mogelijkheid dat een top-down implementatie van programma's haar doel mist om cyberpesten te doen afnemen." (Belga/INM)