Volgens Vereeck beschikt de Vlaamse regering over 3,3 miljard euro aan extra ontvangsten tegenover 2010. De ploeg van Peeters kan zich volgens hem daarom niet verschuilen achter "budgettair moeilijke tijden". Vereeck hekelt ook de "dogmatische weigering van minister Philippe Muyters (N-VA" om overschotten te boeken en schuld af te bouwen. Die weigering is volgens Vereeck ronduit "onverantwoord". "Het boeken van overschotten is niet vrijblijvend, het is een noodzaak", luidt het. De huidige problemen zijn volgens Vereeck het gevolg van een structureel begrotingsbeleid. "Door de kaasschaaf moesten er geen structurele besparingen gedaan worden. Dit komt nu als een boemerang terug. De eerste groeivertraging slaat meteen een gat van 215 miljoen euro", aldus Vereeck. "Indien in 2011 voor dit bedrag structurele maatregelen waren doorgevoerd, dan was er nu geen enkel probleem", besluit hij. (JDE)

Volgens Vereeck beschikt de Vlaamse regering over 3,3 miljard euro aan extra ontvangsten tegenover 2010. De ploeg van Peeters kan zich volgens hem daarom niet verschuilen achter "budgettair moeilijke tijden". Vereeck hekelt ook de "dogmatische weigering van minister Philippe Muyters (N-VA" om overschotten te boeken en schuld af te bouwen. Die weigering is volgens Vereeck ronduit "onverantwoord". "Het boeken van overschotten is niet vrijblijvend, het is een noodzaak", luidt het. De huidige problemen zijn volgens Vereeck het gevolg van een structureel begrotingsbeleid. "Door de kaasschaaf moesten er geen structurele besparingen gedaan worden. Dit komt nu als een boemerang terug. De eerste groeivertraging slaat meteen een gat van 215 miljoen euro", aldus Vereeck. "Indien in 2011 voor dit bedrag structurele maatregelen waren doorgevoerd, dan was er nu geen enkel probleem", besluit hij. (JDE)