In totaal kunnen de Vlaamse partijen jaarlijks rekenen op 37 miljoen euro subsidies. Zes miljoen daarvan wordt via de Senaat uitgekeerd, maar N-VA wil die geldstroom helemaal wordt drooggelegd, zo bleek zaterdag in het VTM Nieuws. In kringen van de acht partijen - de federale meerderheid plus de groenen - is echter te horen dat er een consensus bestaat om de middelen die de partijen zouden mislopen door de hervorming van de Senaat te compenseren met een verhoging van de dotaties die de politieke partijen via de Kamer van Volksvertegenwoordigers krijgen. "We moeten niet wachten op een staatshervorming om maatregelen te nemen. Vlaanderen kan nu zelf initiatief nemen, vandaar mijn voorstel van decreet. In totaal ontvangen alle Vlaamse partijen ieder jaar 37 miljoen euro. Daarvan vloeit 6 miljoen euro via de Senaat en 5 miljoen euro via de provincies. Als de Senaat wordt afgeschaft kan deze dotatie vanaf 2014 verdwijnen en als Vlaanderen hetzelfde doet voor de provincies kan de partijfinanciering in Vlaanderen meteen met maar liefst 11 miljoen euro worden gesaneerd", zegt Peter Reekmans. Hij meent dat Vlaanderen in deze tijden van crisis de middelen beter kan aanwenden voor nieuw beleid. De huidige dotaties voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor het Vlaams Parlement volstaan volgens LDD ruimschoots voor de werking van de partijen en hun fracties, en zijn in de afgelopen 12 jaar alleen maar verhoogd. De LDD'er verwijst naar een beslissing van 2001 toen Open Vld, CD&V en sp.a een dotatieverhoging van 500 procent doordrukten bij de Vlaamse provincies. "Die pot steeg van 1 miljoen euro (2000) naar 5 miljoen euro vandaag. En bovendien werd dat geld ieder jaar wederrechtelijk versast van de provincies naar de nationale partijkassen. Deze zelfbediening via de provincies werd gedekt door alle traditionele partijen met het gevolg dat alle partijen nu zwemmen in het geld, terwijl ze het in tijden van crisis zeker met minder kunnen doen", zegt Reekmans. (Belga)

In totaal kunnen de Vlaamse partijen jaarlijks rekenen op 37 miljoen euro subsidies. Zes miljoen daarvan wordt via de Senaat uitgekeerd, maar N-VA wil die geldstroom helemaal wordt drooggelegd, zo bleek zaterdag in het VTM Nieuws. In kringen van de acht partijen - de federale meerderheid plus de groenen - is echter te horen dat er een consensus bestaat om de middelen die de partijen zouden mislopen door de hervorming van de Senaat te compenseren met een verhoging van de dotaties die de politieke partijen via de Kamer van Volksvertegenwoordigers krijgen. "We moeten niet wachten op een staatshervorming om maatregelen te nemen. Vlaanderen kan nu zelf initiatief nemen, vandaar mijn voorstel van decreet. In totaal ontvangen alle Vlaamse partijen ieder jaar 37 miljoen euro. Daarvan vloeit 6 miljoen euro via de Senaat en 5 miljoen euro via de provincies. Als de Senaat wordt afgeschaft kan deze dotatie vanaf 2014 verdwijnen en als Vlaanderen hetzelfde doet voor de provincies kan de partijfinanciering in Vlaanderen meteen met maar liefst 11 miljoen euro worden gesaneerd", zegt Peter Reekmans. Hij meent dat Vlaanderen in deze tijden van crisis de middelen beter kan aanwenden voor nieuw beleid. De huidige dotaties voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor het Vlaams Parlement volstaan volgens LDD ruimschoots voor de werking van de partijen en hun fracties, en zijn in de afgelopen 12 jaar alleen maar verhoogd. De LDD'er verwijst naar een beslissing van 2001 toen Open Vld, CD&V en sp.a een dotatieverhoging van 500 procent doordrukten bij de Vlaamse provincies. "Die pot steeg van 1 miljoen euro (2000) naar 5 miljoen euro vandaag. En bovendien werd dat geld ieder jaar wederrechtelijk versast van de provincies naar de nationale partijkassen. Deze zelfbediening via de provincies werd gedekt door alle traditionele partijen met het gevolg dat alle partijen nu zwemmen in het geld, terwijl ze het in tijden van crisis zeker met minder kunnen doen", zegt Reekmans. (Belga)