De studie werd besteld omdat het in de gesprekken met de vakbonden over de werklast ontbrak aan een objectieve basis.

De onderzoekers hadden gehoopt op 2.000 deelnemers, maar het enthousiasme was zo groot dat uiteindelijk bijna 9.600 leerkrachten een dagboek van hun werk bijhielden.

Uit de resultaten blijkt dat voltijdse leerkrachten in het lager onderwijs een langere werkweek (41.48 uur) hebben dan in het kleuteronderwijs (41.04 uur) en het buitengewoon basisonderwijs (38 uur).

In het secundair onderwijs werkt een voltijdse leerkracht in de eerste graad 42.13 uur, in de tweede graad 41.33 uur en in de derde graad 42.56 uur.

Vakantie

Opvallend is dat er ook tijdens de vakanties, in het weekend en 's avonds veel gewerkt wordt. '30 procent van de leerkrachten is aan het werk tussen 19.30 uur en 21.30 uur', zegt onderzoeker Joeri Minnen.

Het gaat dan onder meer om lesvoorbereidingen en verbeterwerk. Leerkrachten besteden slechts 32 procent (secundair) tot 38 procent (basis) van hun tijd aan het echte lesgeven.

Verschillen

Het verschil tussen voltijds en deeltijds werkende leerkrachten blijkt kleiner dan verwacht. 'Heel veel taken blijven gelijk, of je nu voltijds of deeltijds werkt: administratie, overleg, vorming,... al die zaken moeten nog steeds worden uitgevoerd', zeggen de onderzoekers.

Het verschil in werktijd tussen wie voltijds of viervijfde werkt bedraagt slechts 3.18 uur.

Dertigers blijken gemiddeld 1.31 uur per week minder lang te werken dan leerkrachten uit andere leeftijdsgroepen, vermoedelijk omdat ze het druk hebben met hun gezin. Vijftigplussers werken dan weer bovengemiddeld veel.

Vastbenoemde leerkrachten werken 1.50 uur tot 2.00 uur minder dan wie niet vastbenoemd is.

Bijsturen

Met de resultaten kunnen de loopbaangesprekken met de sociale partners weer worden aangevat. 'Dit onderzoek toont aan dat de job van leerkracht nooit stopt', zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs. 'Het is ook een weekendjob én een vakantiejob. Het is opvallend dat wie viervijfde werkt, blijkbaar bereid is minder te verdienen om zijn administratie beter te kunnen doen.'

Het is vooral in die administratieve taken dat moet worden bijgestuurd, vinden de vakbonden. 'Leerkrachten blijken hun kerntaak immers graag te doen, blijkt uit de voldoeningscijfers', zegt Marianne Coopman van COV.

De bonden verwachten deze legislatuur nog minstens een aanzet tot een loopbaanpact van de minister. 'De leerkrachten hebben massaal meegewerkt aan het onderzoek, zij verwachten nu snel een gevolg', aldus Coopman.

Reactie Crevits

Crevits is het er alvast mee eens dat er te veel tijd gaat naar de administratie. 'We hebben al een aantal ingrepen gedaan om te snoeien in allerhande registratieverplichtingen. Maar hier ligt ook een enorme taak bij de koepels en bij de scholen zelf', zegt ze.

'Ondanks het feit dat de legislatuur al vergevorderd is, hoop ik dat we de loopbaangesprekken kunnen opstarten. Het zegt alvast iets over het engagement van onze leerkrachten dat ze naast hun drukke job nog een dagboek hebben willen bijhouden voor dit onderzoek.'

De studie werd besteld omdat het in de gesprekken met de vakbonden over de werklast ontbrak aan een objectieve basis. De onderzoekers hadden gehoopt op 2.000 deelnemers, maar het enthousiasme was zo groot dat uiteindelijk bijna 9.600 leerkrachten een dagboek van hun werk bijhielden. Uit de resultaten blijkt dat voltijdse leerkrachten in het lager onderwijs een langere werkweek (41.48 uur) hebben dan in het kleuteronderwijs (41.04 uur) en het buitengewoon basisonderwijs (38 uur). In het secundair onderwijs werkt een voltijdse leerkracht in de eerste graad 42.13 uur, in de tweede graad 41.33 uur en in de derde graad 42.56 uur. Opvallend is dat er ook tijdens de vakanties, in het weekend en 's avonds veel gewerkt wordt. '30 procent van de leerkrachten is aan het werk tussen 19.30 uur en 21.30 uur', zegt onderzoeker Joeri Minnen. Het gaat dan onder meer om lesvoorbereidingen en verbeterwerk. Leerkrachten besteden slechts 32 procent (secundair) tot 38 procent (basis) van hun tijd aan het echte lesgeven. Het verschil tussen voltijds en deeltijds werkende leerkrachten blijkt kleiner dan verwacht. 'Heel veel taken blijven gelijk, of je nu voltijds of deeltijds werkt: administratie, overleg, vorming,... al die zaken moeten nog steeds worden uitgevoerd', zeggen de onderzoekers. Het verschil in werktijd tussen wie voltijds of viervijfde werkt bedraagt slechts 3.18 uur. Dertigers blijken gemiddeld 1.31 uur per week minder lang te werken dan leerkrachten uit andere leeftijdsgroepen, vermoedelijk omdat ze het druk hebben met hun gezin. Vijftigplussers werken dan weer bovengemiddeld veel. Vastbenoemde leerkrachten werken 1.50 uur tot 2.00 uur minder dan wie niet vastbenoemd is. Met de resultaten kunnen de loopbaangesprekken met de sociale partners weer worden aangevat. 'Dit onderzoek toont aan dat de job van leerkracht nooit stopt', zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs. 'Het is ook een weekendjob én een vakantiejob. Het is opvallend dat wie viervijfde werkt, blijkbaar bereid is minder te verdienen om zijn administratie beter te kunnen doen.' Het is vooral in die administratieve taken dat moet worden bijgestuurd, vinden de vakbonden. 'Leerkrachten blijken hun kerntaak immers graag te doen, blijkt uit de voldoeningscijfers', zegt Marianne Coopman van COV. De bonden verwachten deze legislatuur nog minstens een aanzet tot een loopbaanpact van de minister. 'De leerkrachten hebben massaal meegewerkt aan het onderzoek, zij verwachten nu snel een gevolg', aldus Coopman. Crevits is het er alvast mee eens dat er te veel tijd gaat naar de administratie. 'We hebben al een aantal ingrepen gedaan om te snoeien in allerhande registratieverplichtingen. Maar hier ligt ook een enorme taak bij de koepels en bij de scholen zelf', zegt ze. 'Ondanks het feit dat de legislatuur al vergevorderd is, hoop ik dat we de loopbaangesprekken kunnen opstarten. Het zegt alvast iets over het engagement van onze leerkrachten dat ze naast hun drukke job nog een dagboek hebben willen bijhouden voor dit onderzoek.'