Groen en Ecolo: 'Sociaal onrechtvaardig'

Groen en Ecolo zijn niet te spreken over wat er al bekend is van de maatregelen van de centrumrechtse federale regering. 'Onevenwichtig en onrechtvaardig', luidt het oordeel van de groene oppositiepartijen. 'Dit akkoord is sociaal onrechtvaardig en toont voorlopig nul ambitie inzake milieu en gezondheid', is de eerste reactie van Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, en Jean-Marc Nollet, fractieleider Ecolo.

De groenen nemen maatregelen zoals de indexsprong en de verhoogde pensioenleeftijd op de korrel. 'Voor al wie op het werk al aan de limiet zit, voor alle gezinnen die elke dag druk en stress ervaren, heeft deze coalitie maar één boodschap: langer en meer werken, hogere facturen, meer druk', aldus Calvo en Nollet.

Volgens Groen en Ecolo wordt de gevraagde inspanning oneerlijk verdeeld. 'Wie heel veel heeft, wordt te weinig gevraagd. Een echte bijdrage van de grootste vermogens, gekoppeld aan lagere lasten op arbeid, had de eerste en belangrijkste maatregel moeten zijn van deze regering', aldus Calvo.

De groene partijen zien ook weinig tot geen ambitie op het vlak van klimaat en milieu. 'België is de vijfde grootste vervuiler ter wereld. Maar op NMBS wordt verder bespaard. De oudste kerncentrales blijven langer open. Klimaat- en milieuambitie zien en horen we nergens, terwijl de uitdagingen op dat vlak nog nooit zo groot zijn geweest', besluiten Calvo en Nollet.

PS: 'Regering van bedrog'

De regering-MR/N-VA is fundamenteel asociaal en slecht voor de economie. Dat zegt de Parti Socialiste (PS) bij monde van voorzitter Elio Di Rupo. 'De regering is niet enkel de regering van de onrechtvaardigheid, maar ook de regering van het bedrog: op elk punt doet de MR het omgekeerde van wat ze beloofd heeft.'

Net als het CDH haalt de PS dus zwaar uit naar de Franstalige liberalen van toekomstig premier Charles Michel. Di Rupo, nog tot zaterdag premier in lopende zaken, wijst erop dat de MR tegen zijn verkiezingsbeloftes in wel degelijk in zee is gegaan met de N-VA, instemt met een indexsprong en de wettelijke pensioenleeftijd optrekt. Op basis van wat ze al weet uit de berichtgeving, concludeert de PS dat de 'regering-MR/N-VA' fundamenteel asociaal en slecht voor de economie is. De indexsprong zorgt ervoor dat elke werknemer jaarlijks gemiddeld 400 euro verliest.

'Over de hele carrière betekent de indexsprong voor een gemiddeld inkomen een verlies van 25.000 euro', luidt het. Ook de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd ('een frontale aanval tegen de werknemers') en een verhoging van de accijnzen en de btw op een reeks producten en diensten stoten op het ongeloof van de PS. De indexsprong en de lineaire verlaging van de sociale bijdragen zijn bovendien inefficiënt om nieuwe jobs te creëren. 'Dit is vooral in het voordeel van de aandeelhouders.' De koopkracht en de Belgische economie in haar geheel zijn er de dupe van.

'Diep ongerust' is de PS tenslotte ook over de besparingen ten belope van 8 miljard euro. 'Die raken aan het functioneren van de overheid', zegt de partij die nu op de oppositiebanken belandt. 'Minder openbare diensten en minder sociale zekerheid zullen onvermijdelijk de factuur voor de gezinnen verhogen. Wat de gezondheidszorg betreft, zijn het de patiënten en de zieken die rechtstreeks geraakt worden.'

CDH: 'MR pleegt nu ook verraad tegen middenklasse'

Voor de Franstalige humanisten zijn vooral de Franstalige liberalen de kop van Jut. 'Door met de N-VA in zee te gaan, had de MR al verraad gepleegd tegenover de Franstaligen. Nu pleegt ze opnieuw verraad tegenover de middenklasse en het engagement dat ze voor de verkiezingen was aangegaan door de pensioenleeftijd te verhogen.'

Op basis van de informatie die reeds beschikbaar is, 'stelt het cdH vast dat de middenklasse en de gezinnen de dupe worden van de maatregelen die genomen werden'. De partij, die niet mee wilde onderhandelen met MR, N-VA, Open VLD en CD&V, betreurt met name de indexsprong - 'die dan wel de laagste inkomens ontziet, maar de middenklasse vol treft' - de verhoging van de pensioenleeftijd, de nieuwe lasten en belastingen (accijnzen en btw) en de besparingen in de gezondheidszorg.

PVDA: 'Voor multinationals, miljonairs, energiereuzen en NAVO'

Volgens PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw 'komt de regering-Michel I uit de kast als een regering die werkende mensen, gepensioneerden en jongeren armer maakt en die aandeelhouders rijker maakt'. Het is een regering voor multinationals, miljonairs, energiereuzen en de NAVO, zegt hij.

'Wat ons al bereikt, is het tegenovergestelde van wat de nieuwe regering beweert', zegt Hedebouw. 'De indexsprong, de verhoging van de pensioenleeftijd, het aanmoedigen van overuren, ...: dit is een regering die de aanval inzet op de koopkracht, op de werkgelegenheid en op de publieke investeringen. Kortom, een regering die de crisis nog zal verergeren.'

PVDA laakt de 'nieuwe cadeaus' aan de grote bedrijven via de indexsprong en de vermindering van de sociale bijdragen. Door in te zetten op de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, 'geheel volgens de richtlijnen van de NAVO', is de regering-Michel bovendien antipacifistisch, luidt het. Door de kerncentrales nog tien jaar te willen openhouden, 'blijft België gebukt gaan onder chantage van Electrabel'.

SP.A: 'Gezinnen betalen de rekening'

Het zijn de gezinnen die de rekening gepresenteerd krijgen van de maatregelen die de federale regeringsonderhandelaars overeengekomen zijn. Dat zei SP.A-voorzitter Bruno Tobback woensdag in De ochtend op Radio 1. Dat er jaarlijks 250 euro extra aan forfaitaire beroepskosten afgetrokken zal kunnen worden, noemt hij voor de werkenden maar een magere compensatie, 'als je kijkt naar wat op hen afkomt van lasten'.

De beslissingen van de Vlaamse regering en van de (nog officieel te vormen) nieuwe federale regering zorgen ervoor dat 'de rekening keihard in de goal van de gezinnen wordt getrapt', zegt Tobback. Dat er een vermogensbelasting overeengekomen is in de vorm van een doorkijktaks, noemt de SP.A-voorzitter peanuts in vergelijking met wat echt mogelijk is. 'Waarom heeft Wouter Beke zoveel misbaar gemaakt voor de galerij? CD&V heeft de gezinnen niet met veel goesting verdedigd.' De doorkijktaks is overigens niets nieuws, want werd ook in de regering-Di Rupo bijna overeengekomen, zegt Tobback. 'Ik ben er niet tegen, maar dit kan je niet het sluitstuk noemen.'

SP.A vreest dat de nieuwe federale coalitie bewust vaag blijft over een aantal zaken. Hij is bang dat er hard zal worden geraakt aan de sociale zekerheid. Ook de beslissing om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar kreeg opnieuw kritiek van Tobback. 'De dag dat de SP.A terug in de federale regering stapt, is die 67 jaar de eerste maatregel die we terugschroeven.'

Vlaams Belang: 'Belgicisten zullen tevreden zijn'

Via Twitter zei de nieuwe Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken: 'Belgicisten van B.U.B. en B-Plus zullen alvast zeer tevreden zijn met dit regeerakkoord.'

'Een nieuwe regering voor de oude staat,' klonk het droog bij Gerolf Annemans.

Groen en Ecolo zijn niet te spreken over wat er al bekend is van de maatregelen van de centrumrechtse federale regering. 'Onevenwichtig en onrechtvaardig', luidt het oordeel van de groene oppositiepartijen. 'Dit akkoord is sociaal onrechtvaardig en toont voorlopig nul ambitie inzake milieu en gezondheid', is de eerste reactie van Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, en Jean-Marc Nollet, fractieleider Ecolo.De groenen nemen maatregelen zoals de indexsprong en de verhoogde pensioenleeftijd op de korrel. 'Voor al wie op het werk al aan de limiet zit, voor alle gezinnen die elke dag druk en stress ervaren, heeft deze coalitie maar één boodschap: langer en meer werken, hogere facturen, meer druk', aldus Calvo en Nollet. Volgens Groen en Ecolo wordt de gevraagde inspanning oneerlijk verdeeld. 'Wie heel veel heeft, wordt te weinig gevraagd. Een echte bijdrage van de grootste vermogens, gekoppeld aan lagere lasten op arbeid, had de eerste en belangrijkste maatregel moeten zijn van deze regering', aldus Calvo. De groene partijen zien ook weinig tot geen ambitie op het vlak van klimaat en milieu. 'België is de vijfde grootste vervuiler ter wereld. Maar op NMBS wordt verder bespaard. De oudste kerncentrales blijven langer open. Klimaat- en milieuambitie zien en horen we nergens, terwijl de uitdagingen op dat vlak nog nooit zo groot zijn geweest', besluiten Calvo en Nollet.De regering-MR/N-VA is fundamenteel asociaal en slecht voor de economie. Dat zegt de Parti Socialiste (PS) bij monde van voorzitter Elio Di Rupo. 'De regering is niet enkel de regering van de onrechtvaardigheid, maar ook de regering van het bedrog: op elk punt doet de MR het omgekeerde van wat ze beloofd heeft.'Net als het CDH haalt de PS dus zwaar uit naar de Franstalige liberalen van toekomstig premier Charles Michel. Di Rupo, nog tot zaterdag premier in lopende zaken, wijst erop dat de MR tegen zijn verkiezingsbeloftes in wel degelijk in zee is gegaan met de N-VA, instemt met een indexsprong en de wettelijke pensioenleeftijd optrekt. Op basis van wat ze al weet uit de berichtgeving, concludeert de PS dat de 'regering-MR/N-VA' fundamenteel asociaal en slecht voor de economie is. De indexsprong zorgt ervoor dat elke werknemer jaarlijks gemiddeld 400 euro verliest. 'Over de hele carrière betekent de indexsprong voor een gemiddeld inkomen een verlies van 25.000 euro', luidt het. Ook de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd ('een frontale aanval tegen de werknemers') en een verhoging van de accijnzen en de btw op een reeks producten en diensten stoten op het ongeloof van de PS. De indexsprong en de lineaire verlaging van de sociale bijdragen zijn bovendien inefficiënt om nieuwe jobs te creëren. 'Dit is vooral in het voordeel van de aandeelhouders.' De koopkracht en de Belgische economie in haar geheel zijn er de dupe van. 'Diep ongerust' is de PS tenslotte ook over de besparingen ten belope van 8 miljard euro. 'Die raken aan het functioneren van de overheid', zegt de partij die nu op de oppositiebanken belandt. 'Minder openbare diensten en minder sociale zekerheid zullen onvermijdelijk de factuur voor de gezinnen verhogen. Wat de gezondheidszorg betreft, zijn het de patiënten en de zieken die rechtstreeks geraakt worden.' Voor de Franstalige humanisten zijn vooral de Franstalige liberalen de kop van Jut. 'Door met de N-VA in zee te gaan, had de MR al verraad gepleegd tegenover de Franstaligen. Nu pleegt ze opnieuw verraad tegenover de middenklasse en het engagement dat ze voor de verkiezingen was aangegaan door de pensioenleeftijd te verhogen.' Op basis van de informatie die reeds beschikbaar is, 'stelt het cdH vast dat de middenklasse en de gezinnen de dupe worden van de maatregelen die genomen werden'. De partij, die niet mee wilde onderhandelen met MR, N-VA, Open VLD en CD&V, betreurt met name de indexsprong - 'die dan wel de laagste inkomens ontziet, maar de middenklasse vol treft' - de verhoging van de pensioenleeftijd, de nieuwe lasten en belastingen (accijnzen en btw) en de besparingen in de gezondheidszorg. Volgens PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw 'komt de regering-Michel I uit de kast als een regering die werkende mensen, gepensioneerden en jongeren armer maakt en die aandeelhouders rijker maakt'. Het is een regering voor multinationals, miljonairs, energiereuzen en de NAVO, zegt hij.'Wat ons al bereikt, is het tegenovergestelde van wat de nieuwe regering beweert', zegt Hedebouw. 'De indexsprong, de verhoging van de pensioenleeftijd, het aanmoedigen van overuren, ...: dit is een regering die de aanval inzet op de koopkracht, op de werkgelegenheid en op de publieke investeringen. Kortom, een regering die de crisis nog zal verergeren.' PVDA laakt de 'nieuwe cadeaus' aan de grote bedrijven via de indexsprong en de vermindering van de sociale bijdragen. Door in te zetten op de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, 'geheel volgens de richtlijnen van de NAVO', is de regering-Michel bovendien antipacifistisch, luidt het. Door de kerncentrales nog tien jaar te willen openhouden, 'blijft België gebukt gaan onder chantage van Electrabel'. Het zijn de gezinnen die de rekening gepresenteerd krijgen van de maatregelen die de federale regeringsonderhandelaars overeengekomen zijn. Dat zei SP.A-voorzitter Bruno Tobback woensdag in De ochtend op Radio 1. Dat er jaarlijks 250 euro extra aan forfaitaire beroepskosten afgetrokken zal kunnen worden, noemt hij voor de werkenden maar een magere compensatie, 'als je kijkt naar wat op hen afkomt van lasten'.De beslissingen van de Vlaamse regering en van de (nog officieel te vormen) nieuwe federale regering zorgen ervoor dat 'de rekening keihard in de goal van de gezinnen wordt getrapt', zegt Tobback. Dat er een vermogensbelasting overeengekomen is in de vorm van een doorkijktaks, noemt de SP.A-voorzitter peanuts in vergelijking met wat echt mogelijk is. 'Waarom heeft Wouter Beke zoveel misbaar gemaakt voor de galerij? CD&V heeft de gezinnen niet met veel goesting verdedigd.' De doorkijktaks is overigens niets nieuws, want werd ook in de regering-Di Rupo bijna overeengekomen, zegt Tobback. 'Ik ben er niet tegen, maar dit kan je niet het sluitstuk noemen.' SP.A vreest dat de nieuwe federale coalitie bewust vaag blijft over een aantal zaken. Hij is bang dat er hard zal worden geraakt aan de sociale zekerheid. Ook de beslissing om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar kreeg opnieuw kritiek van Tobback. 'De dag dat de SP.A terug in de federale regering stapt, is die 67 jaar de eerste maatregel die we terugschroeven.' Via Twitter zei de nieuwe Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken: 'Belgicisten van B.U.B. en B-Plus zullen alvast zeer tevreden zijn met dit regeerakkoord.''Een nieuwe regering voor de oude staat,' klonk het droog bij Gerolf Annemans.