Apache onderzocht omstreden politieke beslissingen in Antwerpse vastgoeddossiers van Land Invest, toen voor 50% dochteronderneming van het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund, schrijft Le Vif.

De klachten tegen de journalisten werden uiteindelijk "ongegrond" of "onontvankelijk" bevonden door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Geen enkele aanklager had beroep aangetekend.

Volgens documenten die Le Vif/L'Express en Apache konden inkijken, voerde Land Invest Group drie betalingen uit aan het advocatenkantoor Souidi & Souidi voor een totaalbedrag van 17.998,75 euro. Het was echter Omar Souidi die van december 2012 tot juli 2014 Joeri Dillen, kabinetschef van de burgemeester van Antwerpen, verdedigde.

In oktober 2016 eiste Joeri Dillen 100.000 euro van onderzoekswebsite Apache voor materiële en morele schade als gevolg van de publicatie van een reeks van 17 artikelen tussen januari 2013 en september 2016. Een week later werd op dezelfde gronden een tweede klacht ingediend door Land Invest Group.

Apache onderzocht omstreden politieke beslissingen in Antwerpse vastgoeddossiers van Land Invest, toen voor 50% dochteronderneming van het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund, schrijft Le Vif.De klachten tegen de journalisten werden uiteindelijk "ongegrond" of "onontvankelijk" bevonden door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Geen enkele aanklager had beroep aangetekend.Volgens documenten die Le Vif/L'Express en Apache konden inkijken, voerde Land Invest Group drie betalingen uit aan het advocatenkantoor Souidi & Souidi voor een totaalbedrag van 17.998,75 euro. Het was echter Omar Souidi die van december 2012 tot juli 2014 Joeri Dillen, kabinetschef van de burgemeester van Antwerpen, verdedigde.In oktober 2016 eiste Joeri Dillen 100.000 euro van onderzoekswebsite Apache voor materiële en morele schade als gevolg van de publicatie van een reeks van 17 artikelen tussen januari 2013 en september 2016. Een week later werd op dezelfde gronden een tweede klacht ingediend door Land Invest Group.