Het project is een initiatief van de vzw Werkgroep Mensenrechten in de Kerk (WMK) van priester Rik Devillé. Het beeldje is een soort glazen, beschadigd doopkleedje zonder kindje erin, om de leegheid en het isolement te symboliseren waar jonge slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk mee geconfronteerd worden. "Vorig jaar hebben we - eveneens op paaszaterdag - een soortgelijk beeldje onthuld in de kathedraal van Brugge. Door dit nu in Antwerpen te doen en het ook de volgende jaren in andere bisdommen te blijven herhalen, tonen we dat we de zaak niet laten rusten", zegt Linda Opdebeeck van WMK. De inhuldigingsplechtigheid werd zaterdag bijgewoond door Antwerps bisschop Johan Bonny, die zich bereid heeft getoond het beeldje een permanente plaats achteraan de kathedraal te geven. Bonny nam later op de dag ook deel aan enkele praatsessies met de aanwezige slachtoffers. Daarin kwamen uiteraard getuigenissen aan bod, maar werd ook een dialoog aangegaan over hoe de problematiek in de toekomst beter kan worden vermeden en aangepakt. (COR 360)

Het project is een initiatief van de vzw Werkgroep Mensenrechten in de Kerk (WMK) van priester Rik Devillé. Het beeldje is een soort glazen, beschadigd doopkleedje zonder kindje erin, om de leegheid en het isolement te symboliseren waar jonge slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk mee geconfronteerd worden. "Vorig jaar hebben we - eveneens op paaszaterdag - een soortgelijk beeldje onthuld in de kathedraal van Brugge. Door dit nu in Antwerpen te doen en het ook de volgende jaren in andere bisdommen te blijven herhalen, tonen we dat we de zaak niet laten rusten", zegt Linda Opdebeeck van WMK. De inhuldigingsplechtigheid werd zaterdag bijgewoond door Antwerps bisschop Johan Bonny, die zich bereid heeft getoond het beeldje een permanente plaats achteraan de kathedraal te geven. Bonny nam later op de dag ook deel aan enkele praatsessies met de aanwezige slachtoffers. Daarin kwamen uiteraard getuigenissen aan bod, maar werd ook een dialoog aangegaan over hoe de problematiek in de toekomst beter kan worden vermeden en aangepakt. (COR 360)