De plannen zitten in de laatste fase en kennen een breed draagvlak aan de universiteit, schrijft het studentenblad Veto. Andere universiteiten zijn minder gelukkig met de plannen. 'Zo ontstaat extra concurrentie tussen de verschillende instellingen en dat is maatschappelijk gezien niet wenselijk.'

Het voorstel om slecht scorende studenten te weigeren, kwam oorspronkelijk van de rechtenfaculteit. Ondertussen werkte de werkgroep Onderwijs- en Examenreglement (OER) een voorstel uit voor de hele KU Leuven.

Geweerd uit de opleiding

Concreet zou men studenten weigeren als die na de herexamens van het eerste jaar minder dan 20 of 30 procent Cumulatieve Studie-efficiëntie (CSE) halen. Dat percentage geeft de verhouding weer tussen het aantal studiepunten dat je opnam en het aantal studiepunten waarvoor je slaagde. Een CSE van 30 procent komt neer op het behalen van 18 studiepunten, ongeveer drie of vier vakken. Haal je dat niet, word je voor een jaar geweerd uit die opleiding.

De algemene vergadering van de Studentenraad KU Leuven besloot vrijdagavond het voorstel te steunen en te gaan voor een beperking van 30 procent, meldt Veto. "Enkele faculteiten gingen voor 20 procent omdat 30 procent hen te streng leek, maar zij waren in de minderheid. De grens is duidelijk gekozen: boven de 30 procent zijn er te veel mensen die uiteindelijk wel een diploma in die richting zouden behalen", aldus Marijke Vanderschot, mandataris in de Onderwijsraad voor de Studentenraad KU Leuven en lid van OER.

'Gevaarlijk precedent'

"Ik betreur dat dit initiatief niet in overleg tot stand is gekomen", zegt Alain Verschoren, rector van de Universiteit Antwerpen in De Morgen. "Het is bespreekbaar, maar ik sta er niet om te springen. Het kan een gevaarlijk precedent zijn, omdat het een chaos wordt als universiteiten afzonderlijk ingrijpende maatregelen gaan nemen."

Ook volgens de UHasselt moet dit op Vlaams niveau bij decreet worden geregeld. "Als het wordt geïntroduceerd, dan moet het voor iedereen gelden", stelt ook rector Luc De Schepper in De Morgen. "Anders kan er extra concurrentie ontstaan tussen de verschillende instellingen en dat is maatschappelijk gezien niet wenselijk."

Financiële gevolgen

Of de maatregel financiële voordelen voor de KU Leuven zal hebben, valt af te wachten. Door het systeem van onderwijsfinanciëring, waarbij universiteiten geld krijgen voor elk studiepunt opgenomen door eerstejaars, verliest de KU Leuven mogelijk het geld van de gebuisde eerstejaars die vroeger een jaartje mochten bissen.

Crevits: 'Hoger onderwijs komt best met één voorstel'

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt het "wenselijk" dat de instellingen van het hoger onderwijs met één voorstel over de aanpak van de lage slaagcijfers bij studenten op de proppen komen. Zo heeft haar woordvoerster maandag gereageerd op het voornemen van de KU Leuven om zwaar gebuisde eerstejaarsstudenten te weren.

"Het is positief dat het debat gevoerd wordt", aldus de woordvoerster. Ze wijst erop dat de minister zelf aan het hoger onderwijs had gevraagd om voorstellen te doen over de problematiek. Ze hoopt dat de betrokken instellingen de komende maanden met één voorstel op de proppen zullen komen.

Crevits beklemtoont dat de flexibilisering van het onderwijs een goede zaak is. Meer studenten kunnen hogere studies aanvatten, maar er moet ook vastgesteld worden dat de slaagpercentages laag zijn. Slechts 30 procent haalt het bachelordiploma in drie jaar. Vijfenveertig tot vijftig procent doet er vier jaar over.

In haar beleidsnota beklemtoont Crevits alvast het belang van een goede oriëntering, met een oriënterende proef in het secundair onderwijs en een niet-bindende proef voor aanvang van het hoger onderwijs. De minister is ook voorstander van een pact tussen universiteiten en hogescholen, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde in het kader van kwaliteitszorg.

(Belga/TE/JH)

De plannen zitten in de laatste fase en kennen een breed draagvlak aan de universiteit, schrijft het studentenblad Veto. Andere universiteiten zijn minder gelukkig met de plannen. 'Zo ontstaat extra concurrentie tussen de verschillende instellingen en dat is maatschappelijk gezien niet wenselijk.'Het voorstel om slecht scorende studenten te weigeren, kwam oorspronkelijk van de rechtenfaculteit. Ondertussen werkte de werkgroep Onderwijs- en Examenreglement (OER) een voorstel uit voor de hele KU Leuven. Concreet zou men studenten weigeren als die na de herexamens van het eerste jaar minder dan 20 of 30 procent Cumulatieve Studie-efficiëntie (CSE) halen. Dat percentage geeft de verhouding weer tussen het aantal studiepunten dat je opnam en het aantal studiepunten waarvoor je slaagde. Een CSE van 30 procent komt neer op het behalen van 18 studiepunten, ongeveer drie of vier vakken. Haal je dat niet, word je voor een jaar geweerd uit die opleiding. De algemene vergadering van de Studentenraad KU Leuven besloot vrijdagavond het voorstel te steunen en te gaan voor een beperking van 30 procent, meldt Veto. "Enkele faculteiten gingen voor 20 procent omdat 30 procent hen te streng leek, maar zij waren in de minderheid. De grens is duidelijk gekozen: boven de 30 procent zijn er te veel mensen die uiteindelijk wel een diploma in die richting zouden behalen", aldus Marijke Vanderschot, mandataris in de Onderwijsraad voor de Studentenraad KU Leuven en lid van OER. "Ik betreur dat dit initiatief niet in overleg tot stand is gekomen", zegt Alain Verschoren, rector van de Universiteit Antwerpen in De Morgen. "Het is bespreekbaar, maar ik sta er niet om te springen. Het kan een gevaarlijk precedent zijn, omdat het een chaos wordt als universiteiten afzonderlijk ingrijpende maatregelen gaan nemen."Ook volgens de UHasselt moet dit op Vlaams niveau bij decreet worden geregeld. "Als het wordt geïntroduceerd, dan moet het voor iedereen gelden", stelt ook rector Luc De Schepper in De Morgen. "Anders kan er extra concurrentie ontstaan tussen de verschillende instellingen en dat is maatschappelijk gezien niet wenselijk." Of de maatregel financiële voordelen voor de KU Leuven zal hebben, valt af te wachten. Door het systeem van onderwijsfinanciëring, waarbij universiteiten geld krijgen voor elk studiepunt opgenomen door eerstejaars, verliest de KU Leuven mogelijk het geld van de gebuisde eerstejaars die vroeger een jaartje mochten bissen.Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt het "wenselijk" dat de instellingen van het hoger onderwijs met één voorstel over de aanpak van de lage slaagcijfers bij studenten op de proppen komen. Zo heeft haar woordvoerster maandag gereageerd op het voornemen van de KU Leuven om zwaar gebuisde eerstejaarsstudenten te weren. "Het is positief dat het debat gevoerd wordt", aldus de woordvoerster. Ze wijst erop dat de minister zelf aan het hoger onderwijs had gevraagd om voorstellen te doen over de problematiek. Ze hoopt dat de betrokken instellingen de komende maanden met één voorstel op de proppen zullen komen. Crevits beklemtoont dat de flexibilisering van het onderwijs een goede zaak is. Meer studenten kunnen hogere studies aanvatten, maar er moet ook vastgesteld worden dat de slaagpercentages laag zijn. Slechts 30 procent haalt het bachelordiploma in drie jaar. Vijfenveertig tot vijftig procent doet er vier jaar over. In haar beleidsnota beklemtoont Crevits alvast het belang van een goede oriëntering, met een oriënterende proef in het secundair onderwijs en een niet-bindende proef voor aanvang van het hoger onderwijs. De minister is ook voorstander van een pact tussen universiteiten en hogescholen, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde in het kader van kwaliteitszorg. (Belga/TE/JH)