Bij de Belgische universiteiten komt de UCL na de KU Leuven op de 127ste plaats (125 vorig jaar). De Universiteit van Gent staat 148ste (165), de ULB 172ste (196), de VUB 189ste (204), de Universiteit Antwerpen 196ste (197) en de Universiteit Luik 239ste. Bij deze ranking worden criteria gehanteerd zoals academische reputatie, tewerkstelling, aantal citaten in wetenschappelijke publicaties en aantal studenten. In totaal werden 2.858 universiteiten doorgelicht. Bij de opmaak van de ranking werden per universiteit ook de studierichtingen afzonderlijk doorgelicht. Uit een rapport dat de KU Leuven ontving van de organisatoren blijkt dat de Leuvense alma mater er in bijna de helft van de wetenschapsdomeinen op vooruitgegaan is in vergelijking met het vorig onderzoek. In meerdere domeinen plaatste de universiteit zich zelfs in de top 50 van de internationale universiteiten. De hoogste scores werden behaald in de wetenschapsdomeinen Statistiek en Operationeel Onderzoek (16de), Rechten (25ste), Filosofie (27ste), Farmaceutische Wetenschappen (33ste) en Geografie (38ste). (Belga)

Bij de Belgische universiteiten komt de UCL na de KU Leuven op de 127ste plaats (125 vorig jaar). De Universiteit van Gent staat 148ste (165), de ULB 172ste (196), de VUB 189ste (204), de Universiteit Antwerpen 196ste (197) en de Universiteit Luik 239ste. Bij deze ranking worden criteria gehanteerd zoals academische reputatie, tewerkstelling, aantal citaten in wetenschappelijke publicaties en aantal studenten. In totaal werden 2.858 universiteiten doorgelicht. Bij de opmaak van de ranking werden per universiteit ook de studierichtingen afzonderlijk doorgelicht. Uit een rapport dat de KU Leuven ontving van de organisatoren blijkt dat de Leuvense alma mater er in bijna de helft van de wetenschapsdomeinen op vooruitgegaan is in vergelijking met het vorig onderzoek. In meerdere domeinen plaatste de universiteit zich zelfs in de top 50 van de internationale universiteiten. De hoogste scores werden behaald in de wetenschapsdomeinen Statistiek en Operationeel Onderzoek (16de), Rechten (25ste), Filosofie (27ste), Farmaceutische Wetenschappen (33ste) en Geografie (38ste). (Belga)