1. Verloren tijd

'Er is genoeg tijd verloren.'
...