Voor N-VA heeft Defensie de laatste decennia "al genoeg gebloed". Nieuwe besparingen zien Kamerleden Bert Maertens en Karolien Grosemans niet zitten. "Defensie heeft verschillende hervormingen ondergaan waarbij militairen en kazernes werden afgestoten om extra investeringsruimte te creëren voor eigentijds legermateriaal", luidt het. Al is van die extra ruimte ook nooit veel terechtgekomen, hekelen de N-VA'ers.Maar ook het personeelsbestand baart Maertens en Grosemans zorgen. "Ons leger vergrijst in sneltempo en door een vroege uitstapregeling verdwijnt heel wat expertise, maar Defensie slaagt er maar niet in om voldoende jonge vervangers aan te trekken en zo het leger operationeel te houden." Toch erkennen de N-VA'ers dat minister De Crem hun pleidooi voor verjonging, internationale samenwerking en een besparingstop deelt. "De woorden zijn er dus," zeggen ze, "maar het blijft jammer genoeg nog steeds wachten op echte daden. Voor N-VA is alvast duidelijk welke marsrichting ons leger moet aannemen. "Internationale samenwerking, liefst samensmelting, is gewoon de enige uitweg uit de malaise die in de gelekte nota wordt geschetst", besluiten de Kamerleden. Ze roepen alvast op tot een breed parlementair debat over de toekomst van het Belgisch leger. (DLA)

Voor N-VA heeft Defensie de laatste decennia "al genoeg gebloed". Nieuwe besparingen zien Kamerleden Bert Maertens en Karolien Grosemans niet zitten. "Defensie heeft verschillende hervormingen ondergaan waarbij militairen en kazernes werden afgestoten om extra investeringsruimte te creëren voor eigentijds legermateriaal", luidt het. Al is van die extra ruimte ook nooit veel terechtgekomen, hekelen de N-VA'ers.Maar ook het personeelsbestand baart Maertens en Grosemans zorgen. "Ons leger vergrijst in sneltempo en door een vroege uitstapregeling verdwijnt heel wat expertise, maar Defensie slaagt er maar niet in om voldoende jonge vervangers aan te trekken en zo het leger operationeel te houden." Toch erkennen de N-VA'ers dat minister De Crem hun pleidooi voor verjonging, internationale samenwerking en een besparingstop deelt. "De woorden zijn er dus," zeggen ze, "maar het blijft jammer genoeg nog steeds wachten op echte daden. Voor N-VA is alvast duidelijk welke marsrichting ons leger moet aannemen. "Internationale samenwerking, liefst samensmelting, is gewoon de enige uitweg uit de malaise die in de gelekte nota wordt geschetst", besluiten de Kamerleden. Ze roepen alvast op tot een breed parlementair debat over de toekomst van het Belgisch leger. (DLA)