Van Eetvelt formuleerdie die kritiek in de krant Het Laatste Nieuws. "Ik kan alleen hopen dat er zo snel mogelijk een nieuwe regering op de been wordt gebracht waarin zij niet meer op dat departement zit. Ze gedraagt zich als anti-werkgeversminister."

De cdH-politica bestrijdt bij monde van haar woordvoerder in een persbericht dat ze 'anti-werkgevers' zou zijn. Ze noemt de verklaringen van Van Eetvelt "ongegrond en beledigend".

"De minister heeft er steeds over gewaakt om een evenwichtige visie te ontwikkelen waarbij ze rekening houdt met de standpunten van zowel werkgevers als werknemers", luidt het.

De woordvoerder verwijst naar een aantal maatregelen die de minister nam ten voordele van de werkgevers. Zo legde de minister via kb een strikte loonnorm op en wist ze het systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden te bestendigen. De meer dan 70.000 win-win-contracten hebben gezorgd voor een drastische beperking van de loonkost "ten voordele van zeer vaak kmo's".

Vrijdag nog keurde de ministerraad op voorstel van de minister een hervorming van de studentenarbeid goed, die "volkomen beantwoordt aan de verwachtingen van Unizo".

De uitbreiding van het ouderschapsverlof, een ander punt van kritiek van Unizo, is een Europese verplichting. Dat hierover al een ontwerp van koninklijk besluit klaar is, zoals Unizo beweert, is niet correct. "Dat ontwerp-kb werd wegens 'lopende zaken' niet neergelegd".

"Het is in de huidige context al te gemakkelijk in een Vlaamse populaire krant met scherp te schieten op een minister die toevallig een Franstalige en een vrouwelijke politica is," besluit de woordvoerder. "Deze aanval is dan ook totaal misplaatst". (Belga)

Van Eetvelt formuleerdie die kritiek in de krant Het Laatste Nieuws. "Ik kan alleen hopen dat er zo snel mogelijk een nieuwe regering op de been wordt gebracht waarin zij niet meer op dat departement zit. Ze gedraagt zich als anti-werkgeversminister." De cdH-politica bestrijdt bij monde van haar woordvoerder in een persbericht dat ze 'anti-werkgevers' zou zijn. Ze noemt de verklaringen van Van Eetvelt "ongegrond en beledigend". "De minister heeft er steeds over gewaakt om een evenwichtige visie te ontwikkelen waarbij ze rekening houdt met de standpunten van zowel werkgevers als werknemers", luidt het. De woordvoerder verwijst naar een aantal maatregelen die de minister nam ten voordele van de werkgevers. Zo legde de minister via kb een strikte loonnorm op en wist ze het systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden te bestendigen. De meer dan 70.000 win-win-contracten hebben gezorgd voor een drastische beperking van de loonkost "ten voordele van zeer vaak kmo's". Vrijdag nog keurde de ministerraad op voorstel van de minister een hervorming van de studentenarbeid goed, die "volkomen beantwoordt aan de verwachtingen van Unizo". De uitbreiding van het ouderschapsverlof, een ander punt van kritiek van Unizo, is een Europese verplichting. Dat hierover al een ontwerp van koninklijk besluit klaar is, zoals Unizo beweert, is niet correct. "Dat ontwerp-kb werd wegens 'lopende zaken' niet neergelegd". "Het is in de huidige context al te gemakkelijk in een Vlaamse populaire krant met scherp te schieten op een minister die toevallig een Franstalige en een vrouwelijke politica is," besluit de woordvoerder. "Deze aanval is dan ook totaal misplaatst". (Belga)