Nadat ACV en Beweging.net eerder al kritiek hadden geuit op het akkoord, was het vandaag de beurt aan CM-voorzitter Luc Van Gorp om met scherp op het regeringswerk te schieten. De ziekenfondsen moeten tegen 2019 immers nog eens 100 miljoen euro besparen. 'Met minder middelen kunnen wij niet nog meer doen', haalt Van Gorp uit in een opiniestuk in De Standaard.

'Concretiseren'

Aan die inspanning lijkt echter niet meer getornd te worden. 'Dat bedrag is duidelijk ingeschreven', zo beaamde Peeters in de marge van een ontmoeting met Amerikaanse parlementsleden. De vicepremier gaat er wel van uit dat bevoegd minister Maggie De Block de mutualiteiten meer tekst en uitleg zal verstrekken.

Wanneer het gaat om jobs en de bescherming van sociale verworvenheden is het noodzakelijk dat CD&V het verschil maakt

Peeters wees er immers op dat de regering de krachtlijnen van de taxshift heeft uitgezet en dat er nog heel wat 'geconcretiseerd' moet worden, bijvoorbeeld over het meerekenen van de btw-verhoging op elektriciteit in de index en over de lage lonen. Op 28 augustus komt de regering opnieuw bijeen.

Verkiezingen

Intussen wordt CD&V vanuit de eigen achterban echter volop onder vuur genomen. Peeters hamerde er daarom op dat het akkoord de grote elementen bevat van het 3D-plan waarmee de christendemocraten in mei vorig jaar naar de verkiezingen trokken. Pas in het najaar barstte de hele discussie over de indexsprong, fairness en een vermogensbelasting los.

'We hebben geprobeerd een consensus te bereiken', zo stelde Peeters, die verwijst naar de speculatietaks en de stijging van de roerende voorheffing.

Ondanks de kritiek meent Peeters dat CD&V nog steeds haar plaats heeft in een federale regering met N-VA, Open VLD en MR. 'Wij zijn in moeilijke omstandigheden een engagement aangegaan. Wanneer het gaat om jobs en de bescherming van sociale verworvenheden is het noodzakelijk dat CD&V het verschil maakt', besloot de vicepremier. (Belga)

Nadat ACV en Beweging.net eerder al kritiek hadden geuit op het akkoord, was het vandaag de beurt aan CM-voorzitter Luc Van Gorp om met scherp op het regeringswerk te schieten. De ziekenfondsen moeten tegen 2019 immers nog eens 100 miljoen euro besparen. 'Met minder middelen kunnen wij niet nog meer doen', haalt Van Gorp uit in een opiniestuk in De Standaard. Aan die inspanning lijkt echter niet meer getornd te worden. 'Dat bedrag is duidelijk ingeschreven', zo beaamde Peeters in de marge van een ontmoeting met Amerikaanse parlementsleden. De vicepremier gaat er wel van uit dat bevoegd minister Maggie De Block de mutualiteiten meer tekst en uitleg zal verstrekken. Peeters wees er immers op dat de regering de krachtlijnen van de taxshift heeft uitgezet en dat er nog heel wat 'geconcretiseerd' moet worden, bijvoorbeeld over het meerekenen van de btw-verhoging op elektriciteit in de index en over de lage lonen. Op 28 augustus komt de regering opnieuw bijeen. Intussen wordt CD&V vanuit de eigen achterban echter volop onder vuur genomen. Peeters hamerde er daarom op dat het akkoord de grote elementen bevat van het 3D-plan waarmee de christendemocraten in mei vorig jaar naar de verkiezingen trokken. Pas in het najaar barstte de hele discussie over de indexsprong, fairness en een vermogensbelasting los. 'We hebben geprobeerd een consensus te bereiken', zo stelde Peeters, die verwijst naar de speculatietaks en de stijging van de roerende voorheffing. Ondanks de kritiek meent Peeters dat CD&V nog steeds haar plaats heeft in een federale regering met N-VA, Open VLD en MR. 'Wij zijn in moeilijke omstandigheden een engagement aangegaan. Wanneer het gaat om jobs en de bescherming van sociale verworvenheden is het noodzakelijk dat CD&V het verschil maakt', besloot de vicepremier. (Belga)