Mantelzorgers die een beroep doen op het systeem van tijdskrediet, kunnen die tijd nu al laten meetellen voor pensioenopbouw. Volgens minister van Werk Kris Peeters zou dat ook moeten gelden voor wie naast een deeltijdse job aan mantelzorg doet. Concreet kijkt hij naar mensen die zorgen voor iemand met een zeer zware zorgafhankelijkheid of die zorgen voor een kind met een handicap.

De gelijkstelling voor het pensioen zou in zijn voorstel gelden voor een periode van maximum 48 maanden. De christendemocraat merkt op dat eerder inspanningen werden gedaan om mantelzorg beter te omkaderen. Zo kregen werklozen 48 maanden recht op mantelzorg. Ze behouden een uitkering en zijn gelijkgesteld voor het pensioen.

Mantelzorgers die een beroep doen op het systeem van tijdskrediet, kunnen die tijd nu al laten meetellen voor pensioenopbouw. Volgens minister van Werk Kris Peeters zou dat ook moeten gelden voor wie naast een deeltijdse job aan mantelzorg doet. Concreet kijkt hij naar mensen die zorgen voor iemand met een zeer zware zorgafhankelijkheid of die zorgen voor een kind met een handicap. De gelijkstelling voor het pensioen zou in zijn voorstel gelden voor een periode van maximum 48 maanden. De christendemocraat merkt op dat eerder inspanningen werden gedaan om mantelzorg beter te omkaderen. Zo kregen werklozen 48 maanden recht op mantelzorg. Ze behouden een uitkering en zijn gelijkgesteld voor het pensioen.