Tijdens het voorbije debat tussen Paul Magnette en Bart De Wever stelde de N-VA-voorzitter: "Wat wij willen, is doorwegen op het beleid en daarom zeggen wij: laat ons eerst in Vlaanderen partners zoeken. Ik heb nooit gezegd 'een Vlaamse regering vormen', wel: coalitiepartners kiezen en dan met die coalitiepartners naar het federale gaan. En daarop heeft minister-president Peeters gezegd: ja, als je 't zo ziet, vind ik dat wel een interessant idee."

Bart De Wever neemt hier een loopje met de boodschap die ik wil uitdragen. Wat ik wil, is dat de onderhandelingen voor een Vlaamse én federale regering na de verkiezingen zo snel mogelijk én parallel aan elkaar worden opgestart. Ze moeten leiden tot de uitvoering van de urgente sociaal-economische agenda. In die zin ben ik absoluut geen voorstander om eerst een Vlaamse regering/coalitie te vormen en vervolgens federaal te gaan onderhandelen. Dit zou immers een tijdverlies betekenen, wat we ons vandaag niet kunnen veroorloven.

Bart De Wever neemt loopje met de waarheid

Kris Peeters

Ik vind dat alle partijen moeten bereid zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen en naar een compromis te zoeken, uiteraard vertrekkend van de eigen prioriteiten. Voor ons zijn dat een sociaal-economisch herstelbeleid met een lastenverlaging en een banenpact. De 541 dagen zonder federale regering hebben ons destijds 393 miljoen euro gekost. Ik wil absoluut vermijden dat we weer in een dergelijke impasse terechtkomen. Want dan kunnen we alle mooie plannen uit de verkiezingsprogramma's inruilen voor een achteruitgang van de economie. Voor ons moet het vooruit, zo snel mogelijk na 25 mei. Dat is het enige wat telt. En wij zullen dus geen initiatieven nemen of steunen die leiden tot een blokkering.

Als uittredend minister-president ben ik begaan met het lot van elke Vlaming en zal ik de welvaart en het welzijn behoeden dat we met deze Vlaamse regering zorgvuldig hebben opgebouwd.

Tijdens het voorbije debat tussen Paul Magnette en Bart De Wever stelde de N-VA-voorzitter: "Wat wij willen, is doorwegen op het beleid en daarom zeggen wij: laat ons eerst in Vlaanderen partners zoeken. Ik heb nooit gezegd 'een Vlaamse regering vormen', wel: coalitiepartners kiezen en dan met die coalitiepartners naar het federale gaan. En daarop heeft minister-president Peeters gezegd: ja, als je 't zo ziet, vind ik dat wel een interessant idee." Bart De Wever neemt hier een loopje met de boodschap die ik wil uitdragen. Wat ik wil, is dat de onderhandelingen voor een Vlaamse én federale regering na de verkiezingen zo snel mogelijk én parallel aan elkaar worden opgestart. Ze moeten leiden tot de uitvoering van de urgente sociaal-economische agenda. In die zin ben ik absoluut geen voorstander om eerst een Vlaamse regering/coalitie te vormen en vervolgens federaal te gaan onderhandelen. Dit zou immers een tijdverlies betekenen, wat we ons vandaag niet kunnen veroorloven.Ik vind dat alle partijen moeten bereid zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen en naar een compromis te zoeken, uiteraard vertrekkend van de eigen prioriteiten. Voor ons zijn dat een sociaal-economisch herstelbeleid met een lastenverlaging en een banenpact. De 541 dagen zonder federale regering hebben ons destijds 393 miljoen euro gekost. Ik wil absoluut vermijden dat we weer in een dergelijke impasse terechtkomen. Want dan kunnen we alle mooie plannen uit de verkiezingsprogramma's inruilen voor een achteruitgang van de economie. Voor ons moet het vooruit, zo snel mogelijk na 25 mei. Dat is het enige wat telt. En wij zullen dus geen initiatieven nemen of steunen die leiden tot een blokkering.Als uittredend minister-president ben ik begaan met het lot van elke Vlaming en zal ik de welvaart en het welzijn behoeden dat we met deze Vlaamse regering zorgvuldig hebben opgebouwd.