Het akkoord - dat nog in een wetsvoorstel gegoten moet worden - tussen Open Vld, N-VA, CD&V en MR voorziet in een versterking van de burgerlijke procedure met een grotere rol voor de vrederechter en een snellere procedure. Daarnaast wordt kraken een klachtmisdrijf, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als iemand een klacht indient. Bij klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Daardoor worden benadeelden veel beter beschermd en maken de meerderheidspartijen komaf met de juridische grijze zone die vandaag bestaat rond inbraak, kraken en woonstschennis.

Egbert Lachaert (Open Vld) reageert tevreden dat kraken strafbaar wordt, 'want het is strijdig met het eigendomsrecht dat één van de hoekstenen van onze samenleving is. Het is de logica zelve dat het eigendomsrecht van mensen beschermd wordt. Je huis is je thuis. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we dit debat over bescherming van je eigendom zelfs opnieuw moesten voeren.'

Veli Yüksel (CD&V) ijverde hiervoor vanuit de Gentse gemeenteraad en het federaal parlement: 'Kraken is een klachtmisdrijf en moet worden aangepakt. Met dit voorstel willen we een maatschappelijk signaal geven dat het fenomeen van kraken ontoelaatbaar is. Lange tijd werden eigenaars/huurders aan hun lot overgelaten bij kraken. Maar nu krijgen ze de wettelijke instrumenten om hun eigendomsrecht en gebruikstitel te laten gelden.'

Sophie De Wit (N-VA) wijst erop dat eigenaars veel beter beschermd worden tegen krakers: 'De politie kan voortaan sneller optreden, in plaats van dat ze - zoals nu - 2 weken moet wachten. Dat waren Kafkaiaanse toestanden die geen mens begreep. Iedereen vindt het de logica zelve dat je van andermans spullen afblijft. Dat geldt vanaf nu dus ook voor je eigen woning.'

Het akkoord - dat nog in een wetsvoorstel gegoten moet worden - tussen Open Vld, N-VA, CD&V en MR voorziet in een versterking van de burgerlijke procedure met een grotere rol voor de vrederechter en een snellere procedure. Daarnaast wordt kraken een klachtmisdrijf, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als iemand een klacht indient. Bij klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Daardoor worden benadeelden veel beter beschermd en maken de meerderheidspartijen komaf met de juridische grijze zone die vandaag bestaat rond inbraak, kraken en woonstschennis.Egbert Lachaert (Open Vld) reageert tevreden dat kraken strafbaar wordt, 'want het is strijdig met het eigendomsrecht dat één van de hoekstenen van onze samenleving is. Het is de logica zelve dat het eigendomsrecht van mensen beschermd wordt. Je huis is je thuis. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we dit debat over bescherming van je eigendom zelfs opnieuw moesten voeren.'Veli Yüksel (CD&V) ijverde hiervoor vanuit de Gentse gemeenteraad en het federaal parlement: 'Kraken is een klachtmisdrijf en moet worden aangepakt. Met dit voorstel willen we een maatschappelijk signaal geven dat het fenomeen van kraken ontoelaatbaar is. Lange tijd werden eigenaars/huurders aan hun lot overgelaten bij kraken. Maar nu krijgen ze de wettelijke instrumenten om hun eigendomsrecht en gebruikstitel te laten gelden.'Sophie De Wit (N-VA) wijst erop dat eigenaars veel beter beschermd worden tegen krakers: 'De politie kan voortaan sneller optreden, in plaats van dat ze - zoals nu - 2 weken moet wachten. Dat waren Kafkaiaanse toestanden die geen mens begreep. Iedereen vindt het de logica zelve dat je van andermans spullen afblijft. Dat geldt vanaf nu dus ook voor je eigen woning.'