Wereldwijd worden tienduizenden kinderen ingezet in gewapende conflicten. Zij die het overleven, kampen met ernstige geestelijke trauma's en ondervinden de grootste moeite om hun leven verder op te bouwen. "De fysieke wonden zijn vaak te genezen, maar de genezing is veel minder zeker wanneer het gaat om mentale trauma's", stipte Mathilde aan. De koningin, die in New York aanwezig is als ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, wees erop dat deze oorlogstrauma's hele gemeenschappen kunnen ontwrichten. "Re-integratieprogramma's voor kinderen zijn van cruciaal belang op individueel niveau, maar ze vormen ook een kritieke factor voor duurzame vrede en collectieve veiligheid." België was één van de organisatoren van het event, dat gemodereerd werd door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. De re-integratie van kindsoldaten is al langer een prioriteit van het buitenlands beleid van België en ons land wil de problematiek op de internationale agenda houden wanneer het vanaf januari twee jaar lang lid zal zijn van de VN-Veiligheidsraad. Jaarlijks komen naar schatting 10.000 kindsoldaten op vrije voeten. De VN runnen re-integratieprogramma's, maar de financiering blijft een heikel punt. Virginia Gamba, de speciale VN-gezant voor kinderen in gewapende conflicten, wees erop dat ongeveer een kwart van de vrijgelaten kinderen geen programma kunnen volgen door een gebrek aan middelen. Ze hoopt het komende jaar met partners als België een wegenkaart naar een meer duurzame financiering tot stand te brengen. (Belga)

Wereldwijd worden tienduizenden kinderen ingezet in gewapende conflicten. Zij die het overleven, kampen met ernstige geestelijke trauma's en ondervinden de grootste moeite om hun leven verder op te bouwen. "De fysieke wonden zijn vaak te genezen, maar de genezing is veel minder zeker wanneer het gaat om mentale trauma's", stipte Mathilde aan. De koningin, die in New York aanwezig is als ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, wees erop dat deze oorlogstrauma's hele gemeenschappen kunnen ontwrichten. "Re-integratieprogramma's voor kinderen zijn van cruciaal belang op individueel niveau, maar ze vormen ook een kritieke factor voor duurzame vrede en collectieve veiligheid." België was één van de organisatoren van het event, dat gemodereerd werd door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. De re-integratie van kindsoldaten is al langer een prioriteit van het buitenlands beleid van België en ons land wil de problematiek op de internationale agenda houden wanneer het vanaf januari twee jaar lang lid zal zijn van de VN-Veiligheidsraad. Jaarlijks komen naar schatting 10.000 kindsoldaten op vrije voeten. De VN runnen re-integratieprogramma's, maar de financiering blijft een heikel punt. Virginia Gamba, de speciale VN-gezant voor kinderen in gewapende conflicten, wees erop dat ongeveer een kwart van de vrijgelaten kinderen geen programma kunnen volgen door een gebrek aan middelen. Ze hoopt het komende jaar met partners als België een wegenkaart naar een meer duurzame financiering tot stand te brengen. (Belga)