België is deze maand voorzitter van de VN-veiligheidsraad. Ons land plaatst de situatie van kinderen in conflictgebieden hoog op de agenda. Een op de vijf kinderen wereldwijd - in totaal gaat het om 420 miljoen kinderen - ondervinden gewapende conflicten aan de lijve.

'Dit kan ons niet onverschillig laten', zei Filip. 'Het is een cijfer dat staat voor de meisjes en jongens die op de vlucht zijn voor het geweld, verminkt of het slachtoffer zijn van uitbuiting, moord en seksueel geweld, of ingelijfd zijn door gewapende groepen. Het gaat om miljoenen jonge levens die lichamelijk en geestelijk gehavend werden'.

'Kinderen uit deze situatie halen, is een kwestie van volgehouden politieke wil', ging de koning verder. 'Telkens als we een kind uit een oorlog redden, het helpen zich te herstellen, het opnieuw kans geven naar school te gaan, worden dromen opnieuw mogelijk', zei Filip. 'Dit draagt bij tot verzoening en kan misschien ook een nieuw conflict helpen voorkomen'.

Koning Filip begon zijn toespraak met een verwijzing naar zijn oom koning Boudewijn. Die hield dertig jaar geleden een toespraak voor de VN in New York naar aanleiding van het de inwerkingtreding van het kinderrechtenverdrag. 'Hij wees erop hoe belangrijk het was regeringen en de publieke opinie ervan te doordringen hoe kwetsbaar kinderen zijn en hoe waardevol de familiale kring is', zei Filip.

België is deze maand voorzitter van de VN-veiligheidsraad. Ons land plaatst de situatie van kinderen in conflictgebieden hoog op de agenda. Een op de vijf kinderen wereldwijd - in totaal gaat het om 420 miljoen kinderen - ondervinden gewapende conflicten aan de lijve. 'Dit kan ons niet onverschillig laten', zei Filip. 'Het is een cijfer dat staat voor de meisjes en jongens die op de vlucht zijn voor het geweld, verminkt of het slachtoffer zijn van uitbuiting, moord en seksueel geweld, of ingelijfd zijn door gewapende groepen. Het gaat om miljoenen jonge levens die lichamelijk en geestelijk gehavend werden'. 'Kinderen uit deze situatie halen, is een kwestie van volgehouden politieke wil', ging de koning verder. 'Telkens als we een kind uit een oorlog redden, het helpen zich te herstellen, het opnieuw kans geven naar school te gaan, worden dromen opnieuw mogelijk', zei Filip. 'Dit draagt bij tot verzoening en kan misschien ook een nieuw conflict helpen voorkomen'. Koning Filip begon zijn toespraak met een verwijzing naar zijn oom koning Boudewijn. Die hield dertig jaar geleden een toespraak voor de VN in New York naar aanleiding van het de inwerkingtreding van het kinderrechtenverdrag. 'Hij wees erop hoe belangrijk het was regeringen en de publieke opinie ervan te doordringen hoe kwetsbaar kinderen zijn en hoe waardevol de familiale kring is', zei Filip.