De koning scheldt opgelegde straffen kwijt op voordracht van de minister van Justitie. Over de reden van individuele gratieverleningen wordt geen volledige informatie verstrekt. Maar meestal scheldt de koning verkeersmisdrijven kwijt waarbij er geen sprake is van dronkenschap, vluchtmisdrijf of slachtoffers. Afgelopen jaar hebben 1.015 mensen een verzoek tot gratie ingediend, dat zijn er zowat 200 minder dan in 2019. Van de aanvragers is 56 procent Franstalig en 44 procent Nederlandstalig. Ook het aantal behandelde dossiers lag lager dan een jaar voordien. Dat is volgens het kabinet-Van Quickenborne te wijten aan de coronacrisis, de regeringswissel en bepaalde afwezigheden op de dienst. In mei 2020 is genade toegekend in twee dossiers, waarbij het ging om verkeersinbreuken. De boetes en rijverboden zijn kwijtgescholden nadat er nieuwe elementen waren opgedoken. In 2019 waren er nog zeven gratieverleningen, in 2018 dertien. In 2017 werd drie keer gratie verleend. "Genade wordt uitzonderlijk toegekend en dat zal zo blijven", aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "In dossiers met fysiek geweld kan er geen genade zijn. We hebben het volste vertrouwen in een uitspraak van een rechter, maar soms komen er nieuwe elementen naar boven na de uitspraak van een rechter en is er geen beroep meer mogelijk. In die omstandigheden kan het menselijk zijn om in te grijpen door de straf geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden." (Belga)

De koning scheldt opgelegde straffen kwijt op voordracht van de minister van Justitie. Over de reden van individuele gratieverleningen wordt geen volledige informatie verstrekt. Maar meestal scheldt de koning verkeersmisdrijven kwijt waarbij er geen sprake is van dronkenschap, vluchtmisdrijf of slachtoffers. Afgelopen jaar hebben 1.015 mensen een verzoek tot gratie ingediend, dat zijn er zowat 200 minder dan in 2019. Van de aanvragers is 56 procent Franstalig en 44 procent Nederlandstalig. Ook het aantal behandelde dossiers lag lager dan een jaar voordien. Dat is volgens het kabinet-Van Quickenborne te wijten aan de coronacrisis, de regeringswissel en bepaalde afwezigheden op de dienst. In mei 2020 is genade toegekend in twee dossiers, waarbij het ging om verkeersinbreuken. De boetes en rijverboden zijn kwijtgescholden nadat er nieuwe elementen waren opgedoken. In 2019 waren er nog zeven gratieverleningen, in 2018 dertien. In 2017 werd drie keer gratie verleend. "Genade wordt uitzonderlijk toegekend en dat zal zo blijven", aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "In dossiers met fysiek geweld kan er geen genade zijn. We hebben het volste vertrouwen in een uitspraak van een rechter, maar soms komen er nieuwe elementen naar boven na de uitspraak van een rechter en is er geen beroep meer mogelijk. In die omstandigheden kan het menselijk zijn om in te grijpen door de straf geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden." (Belga)