Dit jaar kadert de Francqui-prijs binnen de humane wetenschappen. Het trio economen heeft een methodologie ontwikkeld die de keuzes van individuele gezinsleden en de verdeling van geld en tijd binnen het gezin kunnen verklaren en voorspellen. Het onderzoek kreeg veel lof voor de maatschappelijke relevantie. Via de methodologie kunnen de gevolgen van overheidsmaatregelen, zoals een hervorming van de personenbelasting, op de beslissingen van een gezin vastgesteld worden alsook de bijhorende verdeling van individueel welzijn. "Studies rond consumentengedrag veronderstellen doorgaans dat gezinnen zich gedragen als één enkele beslissingsnemer, de zogenaamde unitaire benadering. Ook voor de invoering van nieuwe overheidsmaatregelen wordt hier te vaak van uitgegaan, terwijl een gezin complexe interacties en verschillende onderhandelingsposities tussen zijn leden kent", zeggen de laureaten. De officiële uitreiking van de prijs door koning Filip vindt plaats in het Paleis der Academiën. De prijs bedraagt 250.000 euro. (Belga)

Dit jaar kadert de Francqui-prijs binnen de humane wetenschappen. Het trio economen heeft een methodologie ontwikkeld die de keuzes van individuele gezinsleden en de verdeling van geld en tijd binnen het gezin kunnen verklaren en voorspellen. Het onderzoek kreeg veel lof voor de maatschappelijke relevantie. Via de methodologie kunnen de gevolgen van overheidsmaatregelen, zoals een hervorming van de personenbelasting, op de beslissingen van een gezin vastgesteld worden alsook de bijhorende verdeling van individueel welzijn. "Studies rond consumentengedrag veronderstellen doorgaans dat gezinnen zich gedragen als één enkele beslissingsnemer, de zogenaamde unitaire benadering. Ook voor de invoering van nieuwe overheidsmaatregelen wordt hier te vaak van uitgegaan, terwijl een gezin complexe interacties en verschillende onderhandelingsposities tussen zijn leden kent", zeggen de laureaten. De officiële uitreiking van de prijs door koning Filip vindt plaats in het Paleis der Academiën. De prijs bedraagt 250.000 euro. (Belga)