Koning Filip ondertekende bij zijn aankomst in het peristilium van het parlementsgebouw het gulden boek en poseerde voor een gelegenheidsfoto met de voorzitters van Kamer en Senaat, Siegfried Bracke en Christine Defraigne. In het halfrond van de Kamer woonde de vorst een academische zitting bij waarop de geschiedkundigen Laurence van Ypersele en Sophie De Schaepdrijver uitleg gaven bij de historische herdenking.

Op 22 november 1918 onthaalde de Belgische bevolking haar 'ridder-koning' Albert I als een held in Brussel. Opnieuw sprak de koning na vier ellendige oorlogsjaren de hele natie toe via een rede tot de verzamelde Kamerleden en Senatoren. In die toespraak zette Albert I de krijtlijnen uit voor een vernieuwde Belgische samenleving.

Zo bepleitte hij de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen en kondigde hij het voornemen aan te zorgen voor een volledig gelijke behandeling van de talen in België. Albert stelde concreet de oprichting van een 'Vlaamsche Hoogeschool in Gent' in het vooruitzicht. Het zou nog tot 1930 duren vooraleer de Gentse universiteit werd vernederlandst.

Na de academische zitting ging het dan naar de leeszaal van de Senaat. Daar staat in het kader van de tentoonstelling 'De kleuren van de Bevrijding' een indrukwekkend wandtapijt opgesteld dat de triomfantelijke terugkeer van koning Albert aan het hoofd van zijn troepen in Brussel voorstelt op 22 november 1918. Het wandtapijt uit 1935 is van de hand van kunstenaar Anto Carte en werd geproduceerd in de manufactuur De Wit in Mechelen. De koning kreeg deskundige uitleg over het wandtapijt en daarmee kwam een einde aan het koninklijke bezoek aan het parlement.

Koning Filip ondertekende bij zijn aankomst in het peristilium van het parlementsgebouw het gulden boek en poseerde voor een gelegenheidsfoto met de voorzitters van Kamer en Senaat, Siegfried Bracke en Christine Defraigne. In het halfrond van de Kamer woonde de vorst een academische zitting bij waarop de geschiedkundigen Laurence van Ypersele en Sophie De Schaepdrijver uitleg gaven bij de historische herdenking. Op 22 november 1918 onthaalde de Belgische bevolking haar 'ridder-koning' Albert I als een held in Brussel. Opnieuw sprak de koning na vier ellendige oorlogsjaren de hele natie toe via een rede tot de verzamelde Kamerleden en Senatoren. In die toespraak zette Albert I de krijtlijnen uit voor een vernieuwde Belgische samenleving. Zo bepleitte hij de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen en kondigde hij het voornemen aan te zorgen voor een volledig gelijke behandeling van de talen in België. Albert stelde concreet de oprichting van een 'Vlaamsche Hoogeschool in Gent' in het vooruitzicht. Het zou nog tot 1930 duren vooraleer de Gentse universiteit werd vernederlandst. Na de academische zitting ging het dan naar de leeszaal van de Senaat. Daar staat in het kader van de tentoonstelling 'De kleuren van de Bevrijding' een indrukwekkend wandtapijt opgesteld dat de triomfantelijke terugkeer van koning Albert aan het hoofd van zijn troepen in Brussel voorstelt op 22 november 1918. Het wandtapijt uit 1935 is van de hand van kunstenaar Anto Carte en werd geproduceerd in de manufactuur De Wit in Mechelen. De koning kreeg deskundige uitleg over het wandtapijt en daarmee kwam een einde aan het koninklijke bezoek aan het parlement.