Migratie was misschien wel hét politieke thema van de afgelopen jaren. Sinds de zomer van 2015 maakten honderdduizenden vluchtelingen en migranten de verplaatsing naar Europa. Dat zorgde ook in België voor de nodige politieke hoogspanning. Het omstreden migratiepact van de Verenigde Naties zorgde er uiteindelijk zelfs voor dat de regering Michel I vroegtijdig het einde aan haar einde kwam. Daarmee verdween het thema niet van de politieke agenda. De Kucam-affaire en de crisissituatie in het Noordstation zorgden ervoor dat migratie niet onder de radar kon verdwijnen.
...

Migratie was misschien wel hét politieke thema van de afgelopen jaren. Sinds de zomer van 2015 maakten honderdduizenden vluchtelingen en migranten de verplaatsing naar Europa. Dat zorgde ook in België voor de nodige politieke hoogspanning. Het omstreden migratiepact van de Verenigde Naties zorgde er uiteindelijk zelfs voor dat de regering Michel I vroegtijdig het einde aan haar einde kwam. Daarmee verdween het thema niet van de politieke agenda. De Kucam-affaire en de crisissituatie in het Noordstation zorgden ervoor dat migratie niet onder de radar kon verdwijnen. Voor hetKnack-debat tussen de politici dinsdagavond goed en wel van start ging, lieten twee experten hun licht schijnen op het migratievraagstuk in ons land. Voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten Kati Verstrepen zette de debatten op meteen scherp. 'Het beleid van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is zelfs iets humaner dan dat van zijn opvolger Maggie de Block (Open VLD)', aldus Verstrepen. 'Als de regering er niet slaagt om transmigranten terug te sturen, mag ze die niet koudweg in het Noordstation laten verkommeren ', vulde advocaat Fernand Keuleneer aan.NoordstationDe toon was gezet, de snuffelronde werd meteen overgeslagen. 'Natuurlijk verschilt het beleid van Francken niet erg van het mijne. We voerden en voeren nog steeds hetzelfde regeerakkoord uit. En dat beleid is streng, maar rechtvaardig', aldus De Block. 'Voor een groot deel klopt dat', zei Francken instemmend. Het zou niet de laatste keer zijn dat De Block en Francken het met elkaar eens zouden zijn. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken was echter niet onder de indruk. 'Het migratiebeleid van Theo Francken was er een van woorden en tweets. Maar in de praktijk heeft hij de grenzen de facto opengezet. 132.000 mensen hebben onder zijn auspiciën een Belgisch paspoort gekregen', zei Van Grieken. Volgens Wouter De Vriendt, migratie-expert van Groen, is fort Europa intussen al een feit. 'De hekken in Oost-Europa, de vluchtelingenkampen in Zuid-Europa, de migratiedeal met Turkije ... De buitengrenzen zijn intussen bijna hermetisch afgesloten, maar dat lost de nationale problematiek natuurlijk niet op. Door gebrek aan krachtdadig beleid jaagt Francken de transmigranten net de vrachtwagens op', aldus De Vriendt. Maar volgens Francken kan je niet anders dan ontradingscampagnes organiseren.'Als je ze bed, bad en brood aan illegale vluchtelingen of transmigranten geeft, geef je ongelooflijk veel geld uit zonder dat het veel zoden aan de dijk zet. Als zulke transmigranten gewoonweg asiel zouden aanvragen, zouden een aanzienlijk deel ook bescherming krijgen', zei de voormalige staatssecretaris. 'Geef de transmigranten enkele dagen opvang en geef ze voldoende informatie over het feit dat ze maar beter hier asiel aanvragen. Wordt men vervolgens afgewezen, dan moet men vrijwillig of gedwongen terugkeren', riposteerde De Vriendt. 'Daarvoor heb je terugkeerakkoorden nodig met derde landen. Elke keer wanneer Francken dat tijdens zijn bestuursperiode heeft gedaan, heb ik hem daar ook voor gecomplimenteerd', klinkt het. Australisch model?De oplossing voor het migratievraagstuk van Vlaams Belang? 'Vang migranten meteen op in een gesloten centrum en voer tijdelijke grenscontroles in. Bovendien moeten zij die het land illegaal binnenkomen het recht worden ontnomen om nog asiel aan te vragen', zei Van Grieken. Toch vonden Van Grieken en Francken toch nog een raakpunt, want ook de Vlaams Belang-voorzitter vindt dat pushbacks opnieuw mogelijk moeten worden gemaakt. 'Maar een nieuw gesloten centrum voor illegalen? Pure fictie', aldus Theo Francken. 'Je krijgt in dit land nog geen windmolen gezet.'Van de nationale bühne verhuisde het debat naar het Europese toneel. De Vriendt, De Block en Francken zijn het er roerend erover eens dat de huidige Dublinregels moeten worden hervormd. Al verschillen die laatste twee van mening met het Groen-kamerlid over de manier waarop dat moet gebeuren. 'We moeten werk maken van het Australisch model', zo herhaalde Francken zijn stokpaardje. 'Australië voert inderdaad pushbacks uit, maar geeft het meeste geld uit aan de VN-vluchtelingenorganisatie en laat mensen die het meest nodig hebben via veilige routes binnen. Maar laat me duidelijk zijn: de omstandigheden op de eiland waar Australië de migranten naartoe stuurden, zijn voor ons totaal onaanvaardbaar', zei Francken.Opvallend genoeg deed Wouter De Vriendt (Groen) het voorstel om lokale aanmeldcentra in Noord-Afrika te openen. 'We willen er eventueel over nadenken om zulke centra te openen in van de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Op die manier kunnen we voorkomen dat migranten nog langer de gevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee maken', aldus De Vriendt.