De Gentse meerderheid zit vlak voor de verkiezingen in zwaar weer. Een reportage van de openbare omroep legde schrijnend wanbeheer bloot bij de sociale huisvestingsmaatschapij WoninGent. In de Gentse Sint-Bernadettewijk werden ongeschikt verklaarde huizen toch nog verhuurd als sociale woning, ook al rotte het huis weg van de schimmel. Bovendien maakte het roodgroene kartel aanvankelijk een slechte beurt in haar communicatie na de reportage, door schijnbaar de verantwoordelijkheid voor zich uit te schuiven. En dat terwijl socialisten naast groenen en liberalen in de Raad van Bestuur zetelden.
...

De Gentse meerderheid zit vlak voor de verkiezingen in zwaar weer. Een reportage van de openbare omroep legde schrijnend wanbeheer bloot bij de sociale huisvestingsmaatschapij WoninGent. In de Gentse Sint-Bernadettewijk werden ongeschikt verklaarde huizen toch nog verhuurd als sociale woning, ook al rotte het huis weg van de schimmel. Bovendien maakte het roodgroene kartel aanvankelijk een slechte beurt in haar communicatie na de reportage, door schijnbaar de verantwoordelijkheid voor zich uit te schuiven. En dat terwijl socialisten naast groenen en liberalen in de Raad van Bestuur zetelden.SP.A-Groen-lijsttrekker Rudy Coddens besefte op het Knack-debat in Gent dat zijn kartel door het stof moest. 'Als mens en als politicus kan je je daar niet goed bij voelen. Het is echt een schande. Jammer genoeg is die wijk maar één voorbeeld. Het probleem bestaat ook in huurwoningen, niet alleen in sociale woningen.' Toch wilde hij niet zomaar de schuld in eigen schoenen laten schuiven. 'Gent is niet bevoegd voor sociaal wonen. Het is een Vlaamse bevoegdheid,' sneerde hij naar Vlaams minister Liesbeth Homans. Haar partijgenote Anneleen Van Bossuyt had haar antwoord klaar. 'Uw minister, Freya Van den Bossche heeft dat ingevoerd, he.'Eerder op de dag had minister Homans gezegd dat er al geruime tijd een dossier klaar was om de sociale woningen in de Sint-Bernadettewijk te slopen en nieuwe te bouwen. Maar dat document was volgens haar in een lade van het stadsbestuur verdwenen. 'Dat is fundamenteel onjuist, het is een leugen,' was Coddens resoluut. Volgens hem bestaat een groot deel van het probleem erin dat de wijk als erfgoed geklasseerd staat. 'Je doet niet zomaar wat je wil.''Sommige mensen durven ook geen inspectie vragen, omdat ze bang zijn het dak boven hun hoofd te verliezen. Het probleem is dus zeer ernstig,' zei de SP.A'er nog.Schepen Mathias De Clercq (Open VLD) bood Coddens rugdekking. 'We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Wisten we dat er een algemene slechte staat is van de sociale woningen? Ja, uiteraard. Wat we maandag hebben gezien, is het verder verhuren van ongeschikt verklaarde woningen - dat is iets anders, het is de eerste keer dat we daarover horen. Dit is schrijnend,' aldus de liberaal, die vroeg op te houden met 'de zwartepiet door te spelen.'De oppositie was ziedend. CD&V-lijsttrekker Mieke Van Hecke sprak van 'hallucinante' uitspraken. 'Dat bestuurders zeggen dat ze van niets wisten, terwijl er zo veel mensen wel op de hoogte waren. Wie in de Raad van Bestuur gaat zitten, moet niet alleen de rapporten van de CEO lezen, maar moet ook ter plaatse gaan.' Johan Deckmyn van Vlaams Belang wees erop dat zijn partij de wantoestanden wel al had aangekaart, met foto's van de schimmel die op de gemeenteraad werden getoond. Ook Van Bossuyt zegt dat de meerderheid niet naar de signalen heeft willen luisteren. 'Wij hebben als N-VA heel vaak op die hamer geklopt. We zijn de voorbije legislatuur meer dan veertig keer tussengekomen, niet alleen over de Sint-Bernadettewijk maar over verschillende wijken.'Toen het debat verschoof naar het circulatieplan, nam iedereen zijn vertrouwde stellingen in. N-VA wil afschaffen, Open VLD en CD&V willen aanpassen, SP.A-Groen wil behouden. Van Bossuyt noemde de knips 'middeleeuws', volgens Coddens 'bespaart de Vlaamse regering De Lijn kapot.'Meer dan de standpunten viel de sfeer op: die zat opvallend goed tussen Coddens en De Clercq. 'We hebben samen de moedige beslissingen genomen,' benadrukte de SP.A'er. 'We mogen verdorie fier zijn dat we dat samen gedaan hebben, Mathias.' Ook de moderator merkte op dat de coalitiepartners het uitstekend met elkaar konden vinden. 'We hebben respect voor elkaar, het is hier Antwerpen niet.'De lachjes en gelegenheidsapplausjes voor de meerderheid stonden in schril contrast tot de hoon die Anneleen Van Bossuyt bij wijlen ten deel viel. Haar pleidooi voor een nieuw mobiliteitsbeleid waarbij technologie maximaal wordt ingezet met apps om doorstroming en parking te verbeteren, werd door de zaal haast weggelachen. Toen ze betoogde dat De Lijn jarenlang 'mismanaged' is door socialistisch bestuur, ontdekte ze opnieuw dat het progressieve Gent geen geduld heeft met het argument dat het allemaal de schuld is van de socialisten. Ook de rest van de avond bleef de relatie tussen Coddens en De Clercq hartelijk. De liberaal bewierookte de coalitie voor haar maatschappijvisie, de socialist zette de deur nadrukkelijk open: 'Wat zou me beletten om verder te werken met Open VLD?' De Clerq prikte nog even tegen met de resultaten van de laatste peiling - 'het kartel min acht procent - patat!' - maar schudde nog geen minuut later met de glimlach de hand van een al even minzaam kijkende Coddens. 'Een stem voor Mathias is een stem voor het kartel,' concludeerde Van Bossuyt. 'Als de Gentenaar verandering wil, zijn wij de enige garantie.' Mieke Van Hecke, die met CD&V in het midden van het bed ligt en na de verkiezingen mogelijk kingmaker wordt in Gent, bleef bescheiden over de coalitievorming. 'Wij zullen gevraagd worden. Degene die ons vraagt, daarvan zullen we zien of we samen een gemeenschappelijk programma kunnen maken. Maar ik zou zeer graag willen deelnemen aan het beleid.'Vlaams Belang weet dat het veroordeeld zal zijn tot de oppositiebanken. Deckmuyn: 'Daar kan ik mee leven. Maar N-VA was altijd tegen het cordon sanitaire, tot men zag dat men zelf aan de macht kon komen. Ik vind dat flauw.'Ook PVDA moet niet hopen op een plaats in de nieuwe coalitie, zo blijkt. Niet alleen Van Bossuyt en De Clercq sloten die optie uit, maar ook Coddens. 'We moeten luisteren naar wat de Gentenaars bezig houdt. Maar de oplossingen van PVDA zijn onrealistisch, onhaalbaar en onbetaalbaar. Ik zeg altijd: op 14 oktober zijn het gemeenteraadsverkiezingen, niet Sinterklaas.'