Het referentiestation van Ukkel heeft tijdens de zomermaanden vrij normale neerslagwaarden gemeten, maar die lagen nog altijd lager dan de gemiddelden. Tijdens de zomer werd de maandenlange trend die in juli 2016 was ingezet, dus nog voortgezet. Sindsdien was elke maand droger dan normaal, met uitzondering van november 2016.

Ook in de andere delen van het land werden al meerdere maanden lage neerslagtotalen waargenomen. De geografische verdeling van de droogte-index gedurende de 3 zomermaanden van 2017 geeft voor bijna het hele grondgebied een vrijwel normale situatie weer, maar als men daarentegen de neerslagtotalen analyseert die de afgelopen 12 maanden in het land waargenomen zijn, dan merkt men een algemeen tekort over het hele grondgebied en bijzonder uitgesproken in sommige regio's.

Het grootste tekort - tussen 50 pct en 60 pct van de normalen - wordt waargenomen in relatief grote delen van de provincies Namen, Luxemburg en Henegouwen en ook hier en daar lokaal elders in het land.

In het westen van West-Vlaanderen is het neerslagtekort het kleinst, daar viel de voorbije 12 maanden tussen 80 en 95 pct van de normale hoeveelheid.

Het referentiestation van Ukkel heeft tijdens de zomermaanden vrij normale neerslagwaarden gemeten, maar die lagen nog altijd lager dan de gemiddelden. Tijdens de zomer werd de maandenlange trend die in juli 2016 was ingezet, dus nog voortgezet. Sindsdien was elke maand droger dan normaal, met uitzondering van november 2016. Ook in de andere delen van het land werden al meerdere maanden lage neerslagtotalen waargenomen. De geografische verdeling van de droogte-index gedurende de 3 zomermaanden van 2017 geeft voor bijna het hele grondgebied een vrijwel normale situatie weer, maar als men daarentegen de neerslagtotalen analyseert die de afgelopen 12 maanden in het land waargenomen zijn, dan merkt men een algemeen tekort over het hele grondgebied en bijzonder uitgesproken in sommige regio's. Het grootste tekort - tussen 50 pct en 60 pct van de normalen - wordt waargenomen in relatief grote delen van de provincies Namen, Luxemburg en Henegouwen en ook hier en daar lokaal elders in het land. In het westen van West-Vlaanderen is het neerslagtekort het kleinst, daar viel de voorbije 12 maanden tussen 80 en 95 pct van de normale hoeveelheid.