In hun studie, verschenen in het toonaangevende tijdschrift Nature, keken de onderzoekers naar het risico op een gewelddadig binnenlands conflict met het klimaat als oorzaak. Dat lag volgens experts de voorbije honderd jaar tussen 3 en 20 procent. Andere factoren, zoals lage socio-economische ontwikkeling, beperkte staatscapaciteit, ongelijkheid tussen groepen en een recente geschiedenis van geweld, hebben duidelijk een grotere impact op interne conflicten. Maar de onderzoekers verwachten wel dat de klimaatverandering het risico op toekomstige conflicten doet toenemen. "In een scenario van 4 graden opwarming neemt de invloed van het klimaat op conflicten toe met een factor vijf, een sprong naar 26 procent kans op een substantiële toename van het conflictrisico", zegt Jean-François Maystadt van de UAntwerpen. "Zelfs in een scenario van 2 graden opwarming boven pre-industriële niveaus - het doel van de Parijsakkoorden - is er meer dan een verdubbeling van de invloed van klimaat op conflict, stijgend naar een kans van 13 procent." De klimaatverandering heeft een impact op de landbouwproductie, op de economie in het algemeen en op ongelijkheden binnen groepen. Die factoren kunnen op hun beurt andere conflictfactoren beïnvloeden en op die manier het risico op geweld doen toenemen. Volgens Maystadt kunnen bepaalde strategieën de invloed van klimaat op conflict wel doen afnemen. "Over de grenzen van disciplines heen moeten we samenwerken om aan risicobeheer te doen. Oogstverzekering, opslag na de oogst, opleidingen en andere maatregelen kunnen de voedselzekerheid doen toenemen en de economische kansen diversifiëren, waardoor potentiële connecties tussen klimaat en conflict verminderd worden." (Belga)

In hun studie, verschenen in het toonaangevende tijdschrift Nature, keken de onderzoekers naar het risico op een gewelddadig binnenlands conflict met het klimaat als oorzaak. Dat lag volgens experts de voorbije honderd jaar tussen 3 en 20 procent. Andere factoren, zoals lage socio-economische ontwikkeling, beperkte staatscapaciteit, ongelijkheid tussen groepen en een recente geschiedenis van geweld, hebben duidelijk een grotere impact op interne conflicten. Maar de onderzoekers verwachten wel dat de klimaatverandering het risico op toekomstige conflicten doet toenemen. "In een scenario van 4 graden opwarming neemt de invloed van het klimaat op conflicten toe met een factor vijf, een sprong naar 26 procent kans op een substantiële toename van het conflictrisico", zegt Jean-François Maystadt van de UAntwerpen. "Zelfs in een scenario van 2 graden opwarming boven pre-industriële niveaus - het doel van de Parijsakkoorden - is er meer dan een verdubbeling van de invloed van klimaat op conflict, stijgend naar een kans van 13 procent." De klimaatverandering heeft een impact op de landbouwproductie, op de economie in het algemeen en op ongelijkheden binnen groepen. Die factoren kunnen op hun beurt andere conflictfactoren beïnvloeden en op die manier het risico op geweld doen toenemen. Volgens Maystadt kunnen bepaalde strategieën de invloed van klimaat op conflict wel doen afnemen. "Over de grenzen van disciplines heen moeten we samenwerken om aan risicobeheer te doen. Oogstverzekering, opslag na de oogst, opleidingen en andere maatregelen kunnen de voedselzekerheid doen toenemen en de economische kansen diversifiëren, waardoor potentiële connecties tussen klimaat en conflict verminderd worden." (Belga)