Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD stemden voor de resolutie, oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang stemden tegen en SP.A en Groen onthielden zich.

Klimaattop

Er is de afgelopen weken en maanden al veel gezegd en geschreven over de klimaatambitie van de nieuwe Vlaamse regering. Zo was er onder meer kritiek op het feit dat de Vlaamse regering de uitstoot tegen 2050 maar met 80 procent wil terugdringen, terwijl de Europese Commissie tegen dan een klimaatneutraal Europa wil. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hoopt vrijdag van de regering groen licht te krijgen voor haar Vlaams Energie- en Klimaatplan.

In afwachting van dat plan en vooral tegen de achtergrond van de VN-Klimaatconferentie in Madrid heeft het Vlaams Parlement vandaag een klimaatresolutie goedgekeurd. Daarin vraagt het parlement de regering om op Europees niveau te pleiten voor een 'haalbare, betaalbare en bottom-up ambitieverhoging voor 2030'.

Aan die ambitieverhoging wordt wel een en ander gekoppeld. Zo moet ze bijvoorbeeld gebaseerd zijn 'op een evaluatie van de bijkomende klimaatinspanningen van andere grote handelsblokken'. Verder moet de ambitieverhoging ook 'kostenefficiënt' verdeeld worden en mag ze 'de energiefactuur voor burgers en ondernemingen niet verhogen'.

Wat de ambities tegen 2050 betreft, vindt het parlement dat de regering erover moet waken dat 'de Europese klimaatambities actief worden uitgedragen en dat de Europese Unie het voortouw blijft nemen op het internationale niveau'.

De resolutie vraagt de regering ook te pleiten voor 'een billijke en stijgende bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering' waarbij de deelnemende landen gevraagd wordt hun bijdrage te verhogen.

Zelf moet Vlaanderen ook blijven bijdragen aan deze internationale klimaatfinanciering en moeten de middelen bij voorkeur ingezet worden 'voor projecten waar Vlaamse ondernemingen in participeren'.

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD stemden voor de resolutie, oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang stemden tegen en SP.A en Groen onthielden zich.Er is de afgelopen weken en maanden al veel gezegd en geschreven over de klimaatambitie van de nieuwe Vlaamse regering. Zo was er onder meer kritiek op het feit dat de Vlaamse regering de uitstoot tegen 2050 maar met 80 procent wil terugdringen, terwijl de Europese Commissie tegen dan een klimaatneutraal Europa wil. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hoopt vrijdag van de regering groen licht te krijgen voor haar Vlaams Energie- en Klimaatplan. In afwachting van dat plan en vooral tegen de achtergrond van de VN-Klimaatconferentie in Madrid heeft het Vlaams Parlement vandaag een klimaatresolutie goedgekeurd. Daarin vraagt het parlement de regering om op Europees niveau te pleiten voor een 'haalbare, betaalbare en bottom-up ambitieverhoging voor 2030'. Aan die ambitieverhoging wordt wel een en ander gekoppeld. Zo moet ze bijvoorbeeld gebaseerd zijn 'op een evaluatie van de bijkomende klimaatinspanningen van andere grote handelsblokken'. Verder moet de ambitieverhoging ook 'kostenefficiënt' verdeeld worden en mag ze 'de energiefactuur voor burgers en ondernemingen niet verhogen'. Wat de ambities tegen 2050 betreft, vindt het parlement dat de regering erover moet waken dat 'de Europese klimaatambities actief worden uitgedragen en dat de Europese Unie het voortouw blijft nemen op het internationale niveau'. De resolutie vraagt de regering ook te pleiten voor 'een billijke en stijgende bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering' waarbij de deelnemende landen gevraagd wordt hun bijdrage te verhogen. Zelf moet Vlaanderen ook blijven bijdragen aan deze internationale klimaatfinanciering en moeten de middelen bij voorkeur ingezet worden 'voor projecten waar Vlaamse ondernemingen in participeren'.