Organisaties als Youth for Climate en voortrekkers als Anuna De Wever, Kyra Gantois en Greta Thunberg hebben een 'ongeziene mobilisatie' teweeg gebracht, 'die het vooroordeel doorprikt dat jongeren niet meer geëngageerd zijn', motiveert de jury.

De jury ziet gelijkenissen met de historische studentenprotesten. 'De meestal sterk onderbouwde standpunten hebben voor het eerst sinds '68 zo veel jonge mensen gemobiliseerd.'

'Normaal beheerst een betoging het nieuws maar een dag', vervolgt de jury. 'Zij hebben de agenda veel langer bepaald, ook al kunnen ze niet professioneel mobiliseren zoals de vakbonden dat kunnen.'

Aan de Antwerpse vakbondssecretaris Bruno Verlaeckt, die in 2014 werd opgepakt aan een stakerspost aan de haven, wordt dit jaar de Prijs Jaap Kruithof toegekend. 'Het veroorzaken van hinder is inherent verbonden aan het stakingsrecht', vindt de jury. 'De verrechtsing in de maatschappij laat nu ook duidelijk zijn sporen na in de rechterlijke macht', waarschuwen de juryleden.

Organisaties als Youth for Climate en voortrekkers als Anuna De Wever, Kyra Gantois en Greta Thunberg hebben een 'ongeziene mobilisatie' teweeg gebracht, 'die het vooroordeel doorprikt dat jongeren niet meer geëngageerd zijn', motiveert de jury.De jury ziet gelijkenissen met de historische studentenprotesten. 'De meestal sterk onderbouwde standpunten hebben voor het eerst sinds '68 zo veel jonge mensen gemobiliseerd.''Normaal beheerst een betoging het nieuws maar een dag', vervolgt de jury. 'Zij hebben de agenda veel langer bepaald, ook al kunnen ze niet professioneel mobiliseren zoals de vakbonden dat kunnen.' Aan de Antwerpse vakbondssecretaris Bruno Verlaeckt, die in 2014 werd opgepakt aan een stakerspost aan de haven, wordt dit jaar de Prijs Jaap Kruithof toegekend. 'Het veroorzaken van hinder is inherent verbonden aan het stakingsrecht', vindt de jury. 'De verrechtsing in de maatschappij laat nu ook duidelijk zijn sporen na in de rechterlijke macht', waarschuwen de juryleden.