Tijdens de wereldwijde klimaatstakingen van afgelopen vrijdag vond in de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen een tumultueuze openingsles plaats van het vak 'Wereldbrede uitdagingen' van het derde bachelorjaar Sociaal Werk. Tot grote verbazing van de 250 studenten in de aula stelde de docent van het vak hen plots een klimaatcontract voor met vier verregaande doelstellingen dat het examen zowaar zou vervangen.
...

Tijdens de wereldwijde klimaatstakingen van afgelopen vrijdag vond in de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen een tumultueuze openingsles plaats van het vak 'Wereldbrede uitdagingen' van het derde bachelorjaar Sociaal Werk. Tot grote verbazing van de 250 studenten in de aula stelde de docent van het vak hen plots een klimaatcontract voor met vier verregaande doelstellingen dat het examen zowaar zou vervangen. Zo moesten de studenten de lessen filmen en de beelden aan Antwerps burgemeester Bart De Wever bezorgen, moesten ze klimaatacties opzetten, tegen 1 februari ervoor zorgen dat alle fossiele brandstoffen op Antwerpse bodem verboden werden en het mogelijk maken dat De Wever de klimaatnoodtoestand zou uitroepen. Wie die doelen haalde, zou 20 op 20 halen voor het vak. De docent zou de studenten ook bizarre verwijten naar het hoofd hebben gegooid als 'Als we niets doen, kunnen jullie over enkele jaren niet meer gaan skiën.'Enkele verbouwereerde studenten stuurden nog tijdens de les een mailtje naar het opleidingshoofd Veerle Van Gestel. 'We hebben na overleg beslist om de les te beëindigen', zegt Van Gestel, 'Ik was zelf erg verrast door de acties van de docent, temeer omdat het vak 'Wereldbrede uitdagingen' niet enkel over klimaat gaat, maar over zes uitdagingen, waaronder de demografische crisis, de kenniscrisis en ook migratie. De aanleiding van het hele incident was de Global Climate Strike die die dag toevallig plaatsvond.'Politiek actiefDe docent is ondertussen met ziekteverlof gegaan. Dat hij naast zijn docentschap ook politiek actief is, is volgens het opleidingshoofd geen probleem. Hij was zes jaar lid van Groen en tijdens de laatste verkiezingen stond hij eenmalig als onafhankelijke op de lijst van de PVDA. 'Ons arbeidsreglement is duidelijk, de docenten mogen politiek actief zijn, maar ze mogen de lessen niet gebruiken om hun politieke ideeën uit te dragen. Natuurlijk heeft iedereen recht op zijn overtuiging en bovendien is Sociaal Werk een opleiding die opkomt voor sociale rechtvaardigheid. Dat is ook iets wat wij moeten uitdragen, maar de manier waarop het hier gebeurd is, is uiteraard een brug te ver', aldus Van Gestel.Trots op de studentenDat sociale rechtvaardigheid centraal staat in de opleiding blijkt volgens Van Gestel duidelijk uit hoe de studenten gereageerd hebben op het opvallende klimaatactivisme van de docent. 'Wij zijn trots op onze opleiding en haar studenten. Zij hebben aangevoeld dat de docent te ver ging en ze hebben ons verwittigd. Voor mij is dit incident een bevestiging dat het systeem werkt en dat studenten kritische denkers zijn. Ze nemen niet klakkeloos aan wat wij hen vertellen. En dat is maar goed ook. De meesten onder hen zijn bovendien verontwaardigd over de manier waarop het verhaal nu naar buiten komt en hoe de man met naam en toenaam door het slijk gehaald wordt.'Sommigen verwijten de school op sociale media extreemlinkse ideeën te verspreiden. Van Gestel verweert zich en benadrukt dat alle docenten in de opleiding erg professioneel zijn over hoe ze hun grenzen moeten bewaken. 'Wij hebben docenten van elk gedachtengoed, maar we hebben ook studenten van elk gedachtengoed. Wij zijn zeker geen linkse opleiding. Wij komen op voor sociale rechtvaardigheid. En ik mag hopen dat dat niet enkel en alleen een links thema is.'