Cédric Frère is binnenkort geen regent meer bij de Nationale Bank. Dat nieuws is aan Knack bevestigd door een woordvoerder van de minister van Financiën Alexander De Croo. Cédric is de zoon van Gerald en kleinzoon van wijlen Albert Frère, ooit de rijkste man van België en topman van GBL. Toen Cédric Frère vorig jaar in mei zijn vader opvolgde bij de Nationale Bank ontlokte dat een zelden geziene golf van verontwaardiging in de financieel-economische wereld. Cédric was toen de derde Frère in rij die regent werd.
...

Cédric Frère is binnenkort geen regent meer bij de Nationale Bank. Dat nieuws is aan Knack bevestigd door een woordvoerder van de minister van Financiën Alexander De Croo. Cédric is de zoon van Gerald en kleinzoon van wijlen Albert Frère, ooit de rijkste man van België en topman van GBL. Toen Cédric Frère vorig jaar in mei zijn vader opvolgde bij de Nationale Bank ontlokte dat een zelden geziene golf van verontwaardiging in de financieel-economische wereld. Cédric was toen de derde Frère in rij die regent werd. Naar aanleiding van de benoeming van Cédric Frère schreef zakenkrant De Tijd in een commentaar: 'Dat het mandaat van regent bij de Nationale Bank overgaat van vader op zoon op kleinzoon acht je enkel in een bananenrepubliek mogelijk.' Nu er een eind komt aan het mandaat van Cédric Frère zal voor het eerst sinds 1980 geen lid van de familie Frère nog een functie bekleden bij de Nationale Bank. Ook de regent-mandaten van Edwin De Boeck, directeur van de N-VA-studiedienst, en Robert Vertenueil, ABVV-voorzitter worden trouwens niet verlengd.De regentenraad van de Nationale Bank kijkt toe op de werking van de Nationale Bank, maar het is om een andere reden zeer interessant om regent te zijn: ze krijgen financieel-economische informatie van de Nationale Bank sneller en wisselen maandelijks van gedachten met de directie van de Nationale Bank. Dat daar echt belangrijk nieuws te rapen valt, wordt het best geïllustreerd door Albert Frère zelf. Hij vond het lidmaatschap van de regentenraad zo belangrijk dat hij zelfs bestuursmandaten in banken weigerde omdat hij die niet mocht combineren met het regentschap. De vertrouwelijke informatie die je als regent krijgt over de Europese en Belgische economie, is voor een investeerder veel geld waard. Kennis is in dit geval niet alleen macht, maar ook geld.Albert Frère beschouwde zijn functie bij de Nationale Bank als een 'familieaangelegenheid', zo vertelde zijn zoon Gérald ooit zelf: 'Hij vond dat ik recht had op een zetel toen hij met pensioen ging. Toen hij dat hardop zei, leverde dat de nodige hilariteit op'. Wat Gérald dus niet belette om 21 jaar geleden zijn vader op te volgen als regent. En vorig jaar in mei volgde de nu net 35 jaar geworden zoon, Cédric. Er werd dan ook gesproken van nepotisme. Op de algemene vergadering van de Nationale Bank, die op 20 mei plaatsvindt, zal het mandaat van Cédric niet worden verlengd.Op de algemene vergadering zullen ook de mandaten van de directeur van de N-VA-studiedienst, Edwin De Boeck, en ABVV-voorzitter Robert Vertenueil niet worden niet verlengd. De voorbije weken ontstond er getouwtrek over hoe de drie regentschappen zouden worden ingevuld. Minister van Financiën Alexander de Croo (Open VLD) had graag meteen drie vrouwen in de plaats benoemd. De Nationale Bank én de regering kwamen vorig jaar in opspraak nadat directeur Marcia De Wachter werd opgevolgd door oud-minister Steven Vanackere. Meteen telde het zes koppige directiecomité geen vrouw meer en onder de tien regenten is er maar één vrouw, Fabienne Bister, bestuurster bij de Waalse werkgeversorganisatie Union Wallonne des Entreprises (UWE).Minister De Croo had daarom heel graag drie vrouwen tot regent benoemd, zeker zo net voor de verkiezingen. Daarover kon echter geen akkoord worden bereikt. Officieel heet het nu dat een regering in lopende zaken zich strikt moet beperken tot benoemingen die hoogdringend zijn. Het is aan de volgende federale regering om drie nieuwe regenten te benoemen. Volgende week buigt het parlement zich trouwens over een wetsvoorstel dat onder meer voorschrijft dat tegen midden mei volgend jaar vrouwen minstens één derde van de regentenraad moeten uitmaken. Dat is niet makkelijk want bijvoorbeeld de socialistische vakbond stuurt traditioneel haar voorzitter en dat is momenteel dus een man.Overigens is de plaats van vice-gouverneur van de Nationale Bank ook nog steeds vacant. Aangezien gouverneur Pierre Wunsch Franstalig is, moet daar een Vlaming worden benoemd. Tot nu toe werd vooral de naam van directeur Tom Dechaene genoemd, die tot de N-VA wordt gerekend, maar de jongste tijd klinkt ook steeds luider de naam van CD&V'er Steven Vanackere. De volgende federale regering zal ook deze mooie post mogen toekennen.