Zorg en Gezondheid, het agentschap dat het Vlaams gezondheidsbeleid uitvoert, doet dit naar aanleiding van de publicatie van een artikel in Het Laatste Nieuws waarin sprake is van mogelijke frauduleuze praktijken bij een dochterbedrijf, iets wat ook uit eigen onderzoek van het Agentschap zou blijken. De samenwerking met het bedrijf werd ondertussen stopgezet en er werd een externe audit naar de andere bedrijven in het consortium besteld.

Uit een artikel van Het Laatste Nieuws blijkt dat Mifratel, een dochteronderneming van Yource, mogelijk fraude beging door onterecht prestaties in het kader van de contacttracing te factureren. Volgens de krant is er mogelijk voor meer dan één miljoen euro onterecht gefactureerd.

Na de vragen van Het Laatste Nieuws onderzocht ook het Agentschap zelf de feiten, waarbij het indicaties kreeg die suggereren dat Yource prestaties heeft aangerekend die niet daadwerkelijk voor het contactonderzoek waren en callagents bewust verkeerdelijk liet inloggen op het belplatform van het contactonderzoek.

Daarom neemt het Agentschap een advocaat onder de arm om een melding van mogelijke fraude aan het parket over te maken. Daarnaast bereidt het ook een klacht met burgerlijke partijstelling voor en werd de samenwerking met Yource door het consortium stopgezet. Om het zekere voor het onzekere te nemen, laat Zorg en Gezondheid ook een externe audit uitvoeren bij de overige callcentra. Die moet de facturatie van de overige callcentra doorlichten en de interne controlemechanismen onder de loep nemen.

'Onaanvaardbaar'

'De werkwijze binnen Yource zoals die in Het Laatste Nieuws beschreven wordt, is onaanvaardbaar', reageert Dirk Dewolf, administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid. "Meer nog, dergelijke werkwijze komt in onze ogen neer op moedwillig bedrog of zelfs fraude. We zullen daarom strafrechtelijk klacht indienen tegen Yource. Via het gerecht willen we de werkwijze en valselijke facturatie van Yource ten gronde laten onderzoeken en als de vermoedens van fraude bevestigd worden, alle betalingen van valse facturen terugvorderen.'

Wouter Beke op 30 juni 2021, Belga
Wouter Beke op 30 juni 2021 © Belga

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke reageert misnoegd. 'Het contactonderzoek is een belangrijk instrument in de strijd tegen het covid19-virus. Dat een callcentrum op deze manier omgaat met deze maatschappelijke opdracht is bijzonder verwerpelijk. Dit kan absoluut niet', zegt hij.

Het contactonderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van zes callcentra: IPG, Call-IT, In2Com (verenigd in Koramic2engage), Callexcell, N-Allo en Yource-Group. Zij staan grotendeels in voor het opbellen van besmette personen en hun hoogrisicocontacten. Yource zelf was verantwoordelijk voor ongeveer 19 procent van de totale capaciteit van het consortium. Minister Beke maakt zich sterk dat het contactonderzoek, ook zonder Yource, verder kan blijven gegarandeerd worden.

'Duizenden uren'

De overheid betaalt voor een contactonderzoeker 41,63 euro per uur. De veertig contacttracers bij Yource/Mifratel waren volgens Het Laatste Nieuws samen goed voor duizenden ingelogde uren, waardoor 'mogelijk meer dan 1 miljoen euro' betaald is voor tracers die nooit telefoontjes deden.

Moederbedrijf Yource zei aan de krant alles te zullen nakijken en 'als er onterecht gefactureerd is' het bedrag terug te betalen.

Yource geschorst

Customer Contact, de Belgische beroepsvereniging van klantendiensten en contactcenters, heeft met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van contactcenter Yource geschorst. De beroepsvereniging distantieert zich ook uitdrukkelijk van de onregelmatigheden die zich mogelijk hebben voorgedaan bij Yource. 'Wij willen het verdere onderzoek afwachten alvorens we verdere uitspraken kunnen doen, maar in de tussentijd hebben we besloten om met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van Yource te schorsen', zegt Hans Cleemput, directeur van Customer Contact.

De Belgische beroepsvereniging wacht niet op het verdere onderzoek om zich te distantiëren van de praktijken. 'Als federatie streven we ernaar dat klanten het klantcontact als waardevol ervaren, dat medewerkers hun job met plezier en passie uitoefenen en dat bedrijven hun klantcontact op een centrale manier positioneren. Betrouwbaarheid en op een eerlijke manier met opdrachtgevers en medewerkers omgaan, maken daar integraal deel van uit', aldus Cleemput.

Zorg en Gezondheid, het agentschap dat het Vlaams gezondheidsbeleid uitvoert, doet dit naar aanleiding van de publicatie van een artikel in Het Laatste Nieuws waarin sprake is van mogelijke frauduleuze praktijken bij een dochterbedrijf, iets wat ook uit eigen onderzoek van het Agentschap zou blijken. De samenwerking met het bedrijf werd ondertussen stopgezet en er werd een externe audit naar de andere bedrijven in het consortium besteld.Uit een artikel van Het Laatste Nieuws blijkt dat Mifratel, een dochteronderneming van Yource, mogelijk fraude beging door onterecht prestaties in het kader van de contacttracing te factureren. Volgens de krant is er mogelijk voor meer dan één miljoen euro onterecht gefactureerd. Na de vragen van Het Laatste Nieuws onderzocht ook het Agentschap zelf de feiten, waarbij het indicaties kreeg die suggereren dat Yource prestaties heeft aangerekend die niet daadwerkelijk voor het contactonderzoek waren en callagents bewust verkeerdelijk liet inloggen op het belplatform van het contactonderzoek. Daarom neemt het Agentschap een advocaat onder de arm om een melding van mogelijke fraude aan het parket over te maken. Daarnaast bereidt het ook een klacht met burgerlijke partijstelling voor en werd de samenwerking met Yource door het consortium stopgezet. Om het zekere voor het onzekere te nemen, laat Zorg en Gezondheid ook een externe audit uitvoeren bij de overige callcentra. Die moet de facturatie van de overige callcentra doorlichten en de interne controlemechanismen onder de loep nemen. 'De werkwijze binnen Yource zoals die in Het Laatste Nieuws beschreven wordt, is onaanvaardbaar', reageert Dirk Dewolf, administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid. "Meer nog, dergelijke werkwijze komt in onze ogen neer op moedwillig bedrog of zelfs fraude. We zullen daarom strafrechtelijk klacht indienen tegen Yource. Via het gerecht willen we de werkwijze en valselijke facturatie van Yource ten gronde laten onderzoeken en als de vermoedens van fraude bevestigd worden, alle betalingen van valse facturen terugvorderen.' Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke reageert misnoegd. 'Het contactonderzoek is een belangrijk instrument in de strijd tegen het covid19-virus. Dat een callcentrum op deze manier omgaat met deze maatschappelijke opdracht is bijzonder verwerpelijk. Dit kan absoluut niet', zegt hij. Het contactonderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van zes callcentra: IPG, Call-IT, In2Com (verenigd in Koramic2engage), Callexcell, N-Allo en Yource-Group. Zij staan grotendeels in voor het opbellen van besmette personen en hun hoogrisicocontacten. Yource zelf was verantwoordelijk voor ongeveer 19 procent van de totale capaciteit van het consortium. Minister Beke maakt zich sterk dat het contactonderzoek, ook zonder Yource, verder kan blijven gegarandeerd worden. De overheid betaalt voor een contactonderzoeker 41,63 euro per uur. De veertig contacttracers bij Yource/Mifratel waren volgens Het Laatste Nieuws samen goed voor duizenden ingelogde uren, waardoor 'mogelijk meer dan 1 miljoen euro' betaald is voor tracers die nooit telefoontjes deden.Moederbedrijf Yource zei aan de krant alles te zullen nakijken en 'als er onterecht gefactureerd is' het bedrag terug te betalen.Customer Contact, de Belgische beroepsvereniging van klantendiensten en contactcenters, heeft met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van contactcenter Yource geschorst. De beroepsvereniging distantieert zich ook uitdrukkelijk van de onregelmatigheden die zich mogelijk hebben voorgedaan bij Yource. 'Wij willen het verdere onderzoek afwachten alvorens we verdere uitspraken kunnen doen, maar in de tussentijd hebben we besloten om met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van Yource te schorsen', zegt Hans Cleemput, directeur van Customer Contact.De Belgische beroepsvereniging wacht niet op het verdere onderzoek om zich te distantiëren van de praktijken. 'Als federatie streven we ernaar dat klanten het klantcontact als waardevol ervaren, dat medewerkers hun job met plezier en passie uitoefenen en dat bedrijven hun klantcontact op een centrale manier positioneren. Betrouwbaarheid en op een eerlijke manier met opdrachtgevers en medewerkers omgaan, maken daar integraal deel van uit', aldus Cleemput.