De kinderbijslag was tot juli 2014 een federale bevoegdheid maar werd in het kader van de zesde staatshervorming geregionaliseerd. Het is dus momenteel de Vlaamse regering die voor de Vlaming instaat, de Waalse regering voor de Waal. In afwachting tot beide regeringen zelf een systeem op poten hebben gezet, blijft het systeem echter onder de hoede van de federale overheid. Aan Waalse zijde heeft men al beslist over dit dossier, daar blijft men met de kinderbijslagfondsen verder werken. De Vlaamse regering heeft echter nog altijd geen beslissing genomen.
...

De kinderbijslag was tot juli 2014 een federale bevoegdheid maar werd in het kader van de zesde staatshervorming geregionaliseerd. Het is dus momenteel de Vlaamse regering die voor de Vlaming instaat, de Waalse regering voor de Waal. In afwachting tot beide regeringen zelf een systeem op poten hebben gezet, blijft het systeem echter onder de hoede van de federale overheid. Aan Waalse zijde heeft men al beslist over dit dossier, daar blijft men met de kinderbijslagfondsen verder werken. De Vlaamse regering heeft echter nog altijd geen beslissing genomen.Die onzekerheid baart de private kinderbijslagfondsen, die nu 80 procent van de markt voor hun rekening nemen, zorgen. 'De federale bijstand duurt tot maximaal 31 december 2019, tenzij een of meerdere partijen sneller uit het systeem stappen, met alle financiële gevolgen vandien,' legt algemeen directeur Koen Mortier van de Vereniging van Private Kinderbijslagfondsen (VKG) uit aan Knack.be. 'Vier jaar lijkt nog ver weg, maar aan zo'n nieuw systeem gaat heel wat organisatorische voorbereiding vooraf. We begrijpen dan ook niet waarom de Vlaamse regering zo lang blijft talmen. Bovendien kan Wallonië ten vroegste op 1 januari 2017 uit het systeem stappen, en dat is al een pak dichterbij.'De VKG vreest voor gaten in het systeem, waardoor gezinnen hun bijdragen niet tijdig op de rekening gestort zullen krijgen, en luiden daarom de alarmbel. Uit een recente enquête van de kinderbijslagfondsen blijkt immers dat 78 procent van de Belgische gezinnen aangeeft dat de kinderbijslag een belangrijk deel van het gezinsbudget is. Bij gezinnen met een sociale toeslag stijgt dat cijfer tot 92 procent.Kiest de Vlaamse regering ervoor om in de toekomst zelf in te staan voor de kinderbijslag, dan dreigt dat zware gevolgen te hebben voor de sector. Mortier: 'Als de Vlaamse regering aankondigt dat ze het huidige systeem stopzet, dan wordt het moeilijk om 1.400 mensen gemotiveerd te houden.'De 16.479 ouders bij wie het onderzoek in juli uitgevoerd werd, vinden dat de huidige kinderbijslagfondsen het best geplaatst zijn om in de toekomst de kinderbijslag te beheren en uit te betalen. 'Gezinnen willen dus meer en meer een beroep doen op de private kinderbijslagfondsen. Bovendien zijn ze tevreden over de huidige situatie en vragen ze om continuïteit'. Volgens Mortier sleept de beslissing aan vanwege onenigheid binnen de Vlaamse coalitie. 'Ik heb begrepen dat vooral N-VA voorstander is om het kinderbijslagsysteem in te kapselen in de overheid. Ik vrees dat dit een symbooldossier wordt waarvan gezinnen het slachtoffer dreigen te worden.'De tien private kinderbijslagfondsen (Partena Professional, Acerta, Xerius, Attentia, Group S, Securex, ADMB, UCM, Mensura en Horizon-Het Gezin) betalen jaarlijks meer dan 4 miljard euro kinderbijslag uit aan 1,1 miljoen gezinnen. (KVDA)