De kinderartsen baseren zich op een lange reeks feiten om hun pleidooi te ondersteunen. Zo zijn kinderen onder de twaalf jaar die besmet raken weinig of niet ziek, kregen ouders en leerkrachten de mogelijkheid om zich te laten inenten, en geldt die mogelijkheid niet voor min 12-jarigen. "Het testen van kinderen, mondmaskerplicht en quarantaine voor kinderen gaan in tegen het principe 'primum non nocere' dat is opgenomen in de eed van Hippocrates die artsen hebben afgelegd, omdat deze ingrijpende handelingen op korte en lange termijn veel meer schade berokkenen aan de kinderen dan het doormaken van de infectie zelf", zeggen de kinderartsen ook. De kinderartsen stippen ook aan dat de huidige coronacijfers stabiel zijn en dat bijna alle volwassenen die nu opgenomen worden volwassenen zijn die zich niet hebben willen laten vaccineren. Concreet vragen de kinderartsen dat kinderen jonger dan twaalf alleen nog getest worden als een arts dat nuttig acht voor het kind zelf. Ook als er een of meer gevallen van COVID-19 zijn in een klas vinden de kinderartsen dat zieke kinderen alleen getest mogen worden als de behandelende arts dat nuttig acht. Verder vragen ze een afschaffing van de quarantainevoorschriften en van de mondmaskerplicht voor min 12-jarigen in scholen. (Belga)

De kinderartsen baseren zich op een lange reeks feiten om hun pleidooi te ondersteunen. Zo zijn kinderen onder de twaalf jaar die besmet raken weinig of niet ziek, kregen ouders en leerkrachten de mogelijkheid om zich te laten inenten, en geldt die mogelijkheid niet voor min 12-jarigen. "Het testen van kinderen, mondmaskerplicht en quarantaine voor kinderen gaan in tegen het principe 'primum non nocere' dat is opgenomen in de eed van Hippocrates die artsen hebben afgelegd, omdat deze ingrijpende handelingen op korte en lange termijn veel meer schade berokkenen aan de kinderen dan het doormaken van de infectie zelf", zeggen de kinderartsen ook. De kinderartsen stippen ook aan dat de huidige coronacijfers stabiel zijn en dat bijna alle volwassenen die nu opgenomen worden volwassenen zijn die zich niet hebben willen laten vaccineren. Concreet vragen de kinderartsen dat kinderen jonger dan twaalf alleen nog getest worden als een arts dat nuttig acht voor het kind zelf. Ook als er een of meer gevallen van COVID-19 zijn in een klas vinden de kinderartsen dat zieke kinderen alleen getest mogen worden als de behandelende arts dat nuttig acht. Verder vragen ze een afschaffing van de quarantainevoorschriften en van de mondmaskerplicht voor min 12-jarigen in scholen. (Belga)