De Armoedebarometer is een initiatief van Decenniumdoelen 2017, een samenwerkingsverband van armoedeorganisaties en sociale bewegingen die de krachten gebundeld hebben om de leefsituatie van mensen in armoede te verbeteren. Er werden in 2007 zes doelstellingen opgesteld die tegen 2017 gehaald moeten worden. Volgens Decenniumdoelen 2017 is het uiterst twijfelachtig dat de doelen gehaald zullen worden. Zo blijkt dat steeds meer mensen hun gezondheidszorgen uitstellen om financiële redenen. Bij mensen onder de armoedegrens bedraagt dat percentage 7,9 procent, het hoogste cijfer in jaren. Een van de Decenniumdoelen is net het streven naar een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm. Uit de barometer blijkt ook dat het percentage van de bevolking dat leeft in gezinnen zonder inkomen uit betaald werk, verder gestegen is. Bij kinderen is dat 7,2 procent, het hoogste cijfer sinds 2008. Een van de aanhoudende problemen voor mensen in armoede is huisvesting: het aantal sociale woningen nam toe, maar de wachtlijsten blijven lang. Ongeveer een op de drie jongeren onder 18 jaar leeft in een woning van ontoereikende kwaliteit. Het Decenniumdoel onderwijs, dat de laaggeletterdheid wil terugdringen tot 3 procent, is nog lang niet in zicht. Zo verlaat net geen 10 procent van de leerlingen ongekwalificeerd het onderwijs. (Belga)

De Armoedebarometer is een initiatief van Decenniumdoelen 2017, een samenwerkingsverband van armoedeorganisaties en sociale bewegingen die de krachten gebundeld hebben om de leefsituatie van mensen in armoede te verbeteren. Er werden in 2007 zes doelstellingen opgesteld die tegen 2017 gehaald moeten worden. Volgens Decenniumdoelen 2017 is het uiterst twijfelachtig dat de doelen gehaald zullen worden. Zo blijkt dat steeds meer mensen hun gezondheidszorgen uitstellen om financiële redenen. Bij mensen onder de armoedegrens bedraagt dat percentage 7,9 procent, het hoogste cijfer in jaren. Een van de Decenniumdoelen is net het streven naar een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm. Uit de barometer blijkt ook dat het percentage van de bevolking dat leeft in gezinnen zonder inkomen uit betaald werk, verder gestegen is. Bij kinderen is dat 7,2 procent, het hoogste cijfer sinds 2008. Een van de aanhoudende problemen voor mensen in armoede is huisvesting: het aantal sociale woningen nam toe, maar de wachtlijsten blijven lang. Ongeveer een op de drie jongeren onder 18 jaar leeft in een woning van ontoereikende kwaliteit. Het Decenniumdoel onderwijs, dat de laaggeletterdheid wil terugdringen tot 3 procent, is nog lang niet in zicht. Zo verlaat net geen 10 procent van de leerlingen ongekwalificeerd het onderwijs. (Belga)