Vandeurzen wees op de laagdrempeligheid van de consultatiebureaus, waarvan het aanbod wordt uitgebreid. "We hebben met Kind en Gezin een aantal plannen op tafel liggen. Ook inloopteams (die kansarme gezinnen ondersteunen in steden, red.), ontmoetingsruimtes, initiatieven van babymassage door vrijwilligers, voordrachten door de Gezinsbond... krijgen een plaats in het Huis van het Kind", verduidelijkte de minister. "We zijn nu de wetteksten aan het schrijven en intussen lopen de eerste experimenten." Volgens minister Vandeurzen moet het Huis van het Kind het nieuwe referentiepunt worden voor gezinnen. "Het is een cruciaal project dat een echte stap voorwaarts kan betekenen voor het welzijn van kwetsbare mensen", zei hij. Ouders moeten bij het Huis van het Kind behalve voor preventieve medische onderzoeken en psycho-sociale consulten straks ook terechtkunnen voor ontmoeting en opvoedingsondersteuning. De minister kwam het project toelichten op de Focusdag van Kind en Preventie, dat instaat voor de organisatie van 232 van de 340 consultatiebureaus in Vlaanderen en Brussel. Kind en Preventie bracht in de Antwerpse Elisabethzaal een groot deel van de 4.552 vrijwilligers samen die in de consultatiebureaus onder meer de kinderen wegen en meten. (COR 345)

Vandeurzen wees op de laagdrempeligheid van de consultatiebureaus, waarvan het aanbod wordt uitgebreid. "We hebben met Kind en Gezin een aantal plannen op tafel liggen. Ook inloopteams (die kansarme gezinnen ondersteunen in steden, red.), ontmoetingsruimtes, initiatieven van babymassage door vrijwilligers, voordrachten door de Gezinsbond... krijgen een plaats in het Huis van het Kind", verduidelijkte de minister. "We zijn nu de wetteksten aan het schrijven en intussen lopen de eerste experimenten." Volgens minister Vandeurzen moet het Huis van het Kind het nieuwe referentiepunt worden voor gezinnen. "Het is een cruciaal project dat een echte stap voorwaarts kan betekenen voor het welzijn van kwetsbare mensen", zei hij. Ouders moeten bij het Huis van het Kind behalve voor preventieve medische onderzoeken en psycho-sociale consulten straks ook terechtkunnen voor ontmoeting en opvoedingsondersteuning. De minister kwam het project toelichten op de Focusdag van Kind en Preventie, dat instaat voor de organisatie van 232 van de 340 consultatiebureaus in Vlaanderen en Brussel. Kind en Preventie bracht in de Antwerpse Elisabethzaal een groot deel van de 4.552 vrijwilligers samen die in de consultatiebureaus onder meer de kinderen wegen en meten. (COR 345)