Dokter Geert De Bruecker verduidelijkte hoe de twee psychiaters van de verdediging de ontoerekeningsvatbaarheid inschatten. "Hij handelde inderdaad doelbewust. Hij was zich bewust van wat hij deed. Zijn beoordelingsvermogen was aangetast, niet zijn bewustzijn." De openbare aanklager Yves Van den Berge stelde dat het "cognitief vermogen" van De Gelder niet aangetast kon zijn, omdat hij een ontsnappingsplan uitvoerde. "Het ging eerder om een primaire reactie. Kan iemand zich indenken dat je zoiets doet (in Fabeltjesland, nvdr.) en daarna rustig je fiets pakt. Dat is zo extreem dat je het niet kan vatten." De Gelder heeft een "gestoorde perceptie van de werkelijkheid", zei dokter Ringoet. "Kim is zich niet meer bewust van wat goed en kwaad is. Hij was, is, en zal zijn in een staat van ontoerekeningsvatbaarheid. (..) Eens hij de beslissing had genomen dat hij het kwade moest uitroeien, verloor hij elke moraliteit. Hij is echt gestoord. Ik zal u een voorspelling doen. Binnen drie, vier jaar zal daar geen discussie meer over zijn. Hij zal onoverkoombaar gedegenereerd zijn. U weet: ik ben onomkoopbaar en ik ken mijn stiel." (JDH)

Dokter Geert De Bruecker verduidelijkte hoe de twee psychiaters van de verdediging de ontoerekeningsvatbaarheid inschatten. "Hij handelde inderdaad doelbewust. Hij was zich bewust van wat hij deed. Zijn beoordelingsvermogen was aangetast, niet zijn bewustzijn." De openbare aanklager Yves Van den Berge stelde dat het "cognitief vermogen" van De Gelder niet aangetast kon zijn, omdat hij een ontsnappingsplan uitvoerde. "Het ging eerder om een primaire reactie. Kan iemand zich indenken dat je zoiets doet (in Fabeltjesland, nvdr.) en daarna rustig je fiets pakt. Dat is zo extreem dat je het niet kan vatten." De Gelder heeft een "gestoorde perceptie van de werkelijkheid", zei dokter Ringoet. "Kim is zich niet meer bewust van wat goed en kwaad is. Hij was, is, en zal zijn in een staat van ontoerekeningsvatbaarheid. (..) Eens hij de beslissing had genomen dat hij het kwade moest uitroeien, verloor hij elke moraliteit. Hij is echt gestoord. Ik zal u een voorspelling doen. Binnen drie, vier jaar zal daar geen discussie meer over zijn. Hij zal onoverkoombaar gedegenereerd zijn. U weet: ik ben onomkoopbaar en ik ken mijn stiel." (JDH)