Premier maakt begrotingsakkoord bekend via Twitter

@eliodirupo We hebben een akkoord over de begroting 2013 en extra maatregelen voor competitiviteit en tewerkstelling #begov

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting 2013 en bijkomende maatregelen voor werkgelegenheid en competitiviteit. Dat heeft premier Elio Di Rupo via Twitter bekendgemaakt.

De topministers zijn het eens geraakt over loonmatiging. De lonen mogen in 2013 en 2014 niet stijgen boven de index en eventuele baremieke verhogingen.

Er komt wel een verhoging van de minimumlonen met 125 euro per jaar. Daarmee wil het kernkabinet de koopkracht van de laagste inkomens verhogen.

Zo wordt 30 miljoen euro vrijgemaakt om hun netto-inkomen te laten toenemen. Het geld komt bovenop de 106 miljoen euro die in juli al werd beslist, zo werd in de omgeving van regeringsbronnen vernomen.

Iemand met een maandloon van zo'n 1.600 euro zou er bijvoorbeeld op jaarbasis 125 euro bijkrijgen. Dat is het equivalent van wat volgens het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in 2009 in ecocheques kon worden toegekend.

Het akkoord moet de loonkosthandicap ten opzichte van de buurlanden, meer in het bijzonder Duitsland, met 0,9 procent doen dalen.

De begroting voorziet ook dat de energieprijzen in ons land worden afgestemd om die in onze buurlanden.

State of the Union

Premier Elio Di Rupo zal pas mogen zijn beleidsverklaring afleggen in de Kamer. Dat heeft zijn woordvoerder bevestigd. Het parlementaire jaar schiet traditioneel op gang op de tweede dinsdag van oktober. Meestal hoort daar meteen ook de "state of the union" van de premier bij, maar bij gebrek aan begroting was dat dit jaar niet het geval.

Kloof dichtrijden

De onderhandelaars kwamen ook overeen een oud geschil te trancheren tussen werkgevers en vakbonden over de berekening van de loonkloof met de buurlanden die moet worden dichtgereden. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bedraagt die 5,2 procent, vooral ten opzichte van Duitsland, dat de voorbije jaren een forse loonmatiging doorvoerde. Van die 5,2 procent trekt de regering 1,8 procent loonsubsidies af om op 3,4 procent uit te komen.

Een college van experten (NBB, Planbureau, CRB, ...) wordt gevraagd zelf een percentage op de loonsubsidies te kleven. Zoniet blijft de 1,8 procent gehandhaafd.

De beslissing komt er ook om in de toekomst de situatie per sector te kunnen bekijken, in plaats van een macro-economische analyse te hanteren. Sectoren die niet met internationale concurrentie te maken hebben, zouden niet verplicht worden hetzelfde loonbeleid te volgen als andere sectoren.

Energieprijzen

Een andere maatregel om de concurrentiekracht van de ondernemingen ten opzichte van de buurlanden te verbeteren, houdt in dat er een controle komt van de energieprijzen zodat die meer in lijn komen te liggen met de ons omringende landen.

Tegen 2018, dus een periode die drie interprofessionele akkoorden overlapt, wil de regering de loonkloofhandicap dichtrijden. Door de groeinorm van de lonen in 2013 en 2014 zou de kloof buiten subsidies dalen tot 2,5 procent. Daarvan wordt nog 0,4 procent afgetrokken via een actualisering van de producten die in de indexkorf zitten.

Tot slot is er de aanpassing van de wet uit 1996 over de concurrentiekracht van de ondernemingen. Indien er marges beschikbaar zijn, zal de sociale partners in het kader van het interprofessioneel akkoord worden gevraagd zich te concentreren op de daling van de loonkloof, zonder de loonindexering te verstoren.

Opleiding

Naast de loonkost zal ook een inspanning gebeuren rond opleiding. Verschillende punten rond een grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt werden naar een latere datum verschoven.

Elders viel te horen dat de sociale partners zou worden gevraagd daarover voorstellen te formuleren. Mochten ze er niet uitraken, dan zou de regering zelf beslissingen nemen.

De enveloppe voor de lastenverlaging voor ondernemingen bedraagt 400 miljoen euro op jaarbasis. Dat moet een daling met 0,3 procent van de werkgeversbijdrage mogelijk maken.

Regering, vakbonden en werkgevers moeten samen uitmaken waaraan de lastenverlaging wordt gespendeerd. Doel is dat de opbrengst naar jobcreatie gaat. Momenteel probeert het kernkabinet het eens te raken over de zoektocht naar die 400 miljoen euro. (INM/TV/EE)

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting 2013 en bijkomende maatregelen voor werkgelegenheid en competitiviteit. Dat heeft premier Elio Di Rupo via Twitter bekendgemaakt. De topministers zijn het eens geraakt over loonmatiging. De lonen mogen in 2013 en 2014 niet stijgen boven de index en eventuele baremieke verhogingen. Er komt wel een verhoging van de minimumlonen met 125 euro per jaar. Daarmee wil het kernkabinet de koopkracht van de laagste inkomens verhogen. Zo wordt 30 miljoen euro vrijgemaakt om hun netto-inkomen te laten toenemen. Het geld komt bovenop de 106 miljoen euro die in juli al werd beslist, zo werd in de omgeving van regeringsbronnen vernomen. Iemand met een maandloon van zo'n 1.600 euro zou er bijvoorbeeld op jaarbasis 125 euro bijkrijgen. Dat is het equivalent van wat volgens het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in 2009 in ecocheques kon worden toegekend. Het akkoord moet de loonkosthandicap ten opzichte van de buurlanden, meer in het bijzonder Duitsland, met 0,9 procent doen dalen. De begroting voorziet ook dat de energieprijzen in ons land worden afgestemd om die in onze buurlanden.State of the Union Premier Elio Di Rupo zal pas mogen zijn beleidsverklaring afleggen in de Kamer. Dat heeft zijn woordvoerder bevestigd. Het parlementaire jaar schiet traditioneel op gang op de tweede dinsdag van oktober. Meestal hoort daar meteen ook de "state of the union" van de premier bij, maar bij gebrek aan begroting was dat dit jaar niet het geval. Kloof dichtrijden De onderhandelaars kwamen ook overeen een oud geschil te trancheren tussen werkgevers en vakbonden over de berekening van de loonkloof met de buurlanden die moet worden dichtgereden. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bedraagt die 5,2 procent, vooral ten opzichte van Duitsland, dat de voorbije jaren een forse loonmatiging doorvoerde. Van die 5,2 procent trekt de regering 1,8 procent loonsubsidies af om op 3,4 procent uit te komen. Een college van experten (NBB, Planbureau, CRB, ...) wordt gevraagd zelf een percentage op de loonsubsidies te kleven. Zoniet blijft de 1,8 procent gehandhaafd. De beslissing komt er ook om in de toekomst de situatie per sector te kunnen bekijken, in plaats van een macro-economische analyse te hanteren. Sectoren die niet met internationale concurrentie te maken hebben, zouden niet verplicht worden hetzelfde loonbeleid te volgen als andere sectoren.Energieprijzen Een andere maatregel om de concurrentiekracht van de ondernemingen ten opzichte van de buurlanden te verbeteren, houdt in dat er een controle komt van de energieprijzen zodat die meer in lijn komen te liggen met de ons omringende landen. Tegen 2018, dus een periode die drie interprofessionele akkoorden overlapt, wil de regering de loonkloofhandicap dichtrijden. Door de groeinorm van de lonen in 2013 en 2014 zou de kloof buiten subsidies dalen tot 2,5 procent. Daarvan wordt nog 0,4 procent afgetrokken via een actualisering van de producten die in de indexkorf zitten. Tot slot is er de aanpassing van de wet uit 1996 over de concurrentiekracht van de ondernemingen. Indien er marges beschikbaar zijn, zal de sociale partners in het kader van het interprofessioneel akkoord worden gevraagd zich te concentreren op de daling van de loonkloof, zonder de loonindexering te verstoren.Opleiding Naast de loonkost zal ook een inspanning gebeuren rond opleiding. Verschillende punten rond een grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt werden naar een latere datum verschoven. Elders viel te horen dat de sociale partners zou worden gevraagd daarover voorstellen te formuleren. Mochten ze er niet uitraken, dan zou de regering zelf beslissingen nemen. De enveloppe voor de lastenverlaging voor ondernemingen bedraagt 400 miljoen euro op jaarbasis. Dat moet een daling met 0,3 procent van de werkgeversbijdrage mogelijk maken. Regering, vakbonden en werkgevers moeten samen uitmaken waaraan de lastenverlaging wordt gespendeerd. Doel is dat de opbrengst naar jobcreatie gaat. Momenteel probeert het kernkabinet het eens te raken over de zoektocht naar die 400 miljoen euro. (INM/TV/EE)