De led-installatie moet volgens AWV zowel het comfort voor de weggebruiker als de verkeersveiligheid ten goede komen. De huidige verlichting is bovendien hopeloos verouderd en valt steeds moeilijker te onderhouden. AWV wil daarnaast van de gelegenheid gebruikmaken om ook de tunnelwanden te vernieuwen. Die panelen moeten sowieso deels worden verwijderd tijdens de werken om de bekabeling van de nieuwe verlichting uit te voeren en bovendien zijn ze nog opgebouwd uit gebonden asbest. De aanbestedingsprocedure voor de werken is momenteel nog aan de gang, wat de precieze timing nog wat onzeker maakt. In principe zal een van de twee tunnelkokers in het najaar van 2021 worden aangepakt en de tweede in het voorjaar van 2022. De meeste werken mét verkeershinder zullen 's nachts worden uitgevoerd, zodat het verkeer overdag - weliswaar aan verminderde snelheid - toch door beide tunnelkokers kan rijden. De meeste bekabelingswerken zullen zelfs grotendeels achter de schermen gebeuren, net als de installatie van nieuwe hoog- en laagspanningsinstallaties voor de elektrische voeding en alle hulp- en besturingsapparatuur voor de verlichting. Voor het vervangen van de wandpanelen en het monteren en aansluiten van de verlichtingsarmaturen zal de tunnelkoker in kwestie tijdens enkele tientallen nachten wel telkens volledig moeten worden afgesloten van 21 tot 6 uur of uitzonderlijk zelfs een heel weekend. Het verkeer zal dan in beide richtingen door één koker moeten of worden omgeleid langs de dan tolvrije Liefkenshoektunnel. (Belga)

De led-installatie moet volgens AWV zowel het comfort voor de weggebruiker als de verkeersveiligheid ten goede komen. De huidige verlichting is bovendien hopeloos verouderd en valt steeds moeilijker te onderhouden. AWV wil daarnaast van de gelegenheid gebruikmaken om ook de tunnelwanden te vernieuwen. Die panelen moeten sowieso deels worden verwijderd tijdens de werken om de bekabeling van de nieuwe verlichting uit te voeren en bovendien zijn ze nog opgebouwd uit gebonden asbest. De aanbestedingsprocedure voor de werken is momenteel nog aan de gang, wat de precieze timing nog wat onzeker maakt. In principe zal een van de twee tunnelkokers in het najaar van 2021 worden aangepakt en de tweede in het voorjaar van 2022. De meeste werken mét verkeershinder zullen 's nachts worden uitgevoerd, zodat het verkeer overdag - weliswaar aan verminderde snelheid - toch door beide tunnelkokers kan rijden. De meeste bekabelingswerken zullen zelfs grotendeels achter de schermen gebeuren, net als de installatie van nieuwe hoog- en laagspanningsinstallaties voor de elektrische voeding en alle hulp- en besturingsapparatuur voor de verlichting. Voor het vervangen van de wandpanelen en het monteren en aansluiten van de verlichtingsarmaturen zal de tunnelkoker in kwestie tijdens enkele tientallen nachten wel telkens volledig moeten worden afgesloten van 21 tot 6 uur of uitzonderlijk zelfs een heel weekend. Het verkeer zal dan in beide richtingen door één koker moeten of worden omgeleid langs de dan tolvrije Liefkenshoektunnel. (Belga)